Home

Jakobínská diktatura

Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.Tehdejší absolutní monarchie ve Francii byla během ní nahrazena vládou lidu a republikánstvím; začalo krvavé pronásledování katolíků a všech odpůrců nových pořádků Téma: Jakobínská diktatura ve Francii. Anotace: Žáci poznají politické spory mezi girondisty a jakobíny, revoluční teror, seznámí se s novým popravčím nástrojem. Materiál byl vytvořen (datum, období): 21. 1. 2012. Ověření ve výuce: 13. 4. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá. VY_32_INOVACE_19_Jakobínská diktatura ve Franci Jakobínská diktatura byla ukončena thermidorským převratem v roce 1794. Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený výklad událostí Velké francouzské revoluce od jejího počátku po konec jakobínské diktatury. Chronologicky je zde postihnut vývoj revoluce od pádu Bastily až do převratu v červenci roku 1794 2.3 Jakobínská diktatura. V porevoluční Francii získali moc majetní občan Jakobínská vláda (Výbor veřejného blaha) vedený M. Robbespierrem si začali vyřizovat účty se svými odpůrci. Popravy byly na denním pořádku a rozhodovalo se o nich bez soudů. Zákony nařizovaly brannou povinnost, výroba byla podřízena armádě Jakobíni bylo původně označení členů nejvlivnějšího politického klubu, vzniklého v době Velké francouzské revoluce.Název klubu je odvozen od místa jejich setkání, dominikánského kláštera Saint-Jacques (sv. Jakub) v Paříži.. V obecném významu označuje výraz ty přívržence Francouzské revoluce uvnitř Francie, kteří se i po popravě krále hlásili k ideálům.

Vyvrcholení revoluce - Jakobínská diktatura download report. Transcript Vyvrcholení revoluce - Jakobínská diktaturaVyvrcholení revoluce - Jakobínská diktatura Období jejich vlády se nazývá Jakobínská diktatura. Jakobíni vytvářejí silnou ústřední vládu, centralizují moc, zavádějí výbory a komise, nejdůležitější byl například výbor pro Veřejné blaho (v čele Robespierre; zásobování, válečná výroba, obrana země, zahraniční politika) nebo výbor veřejné. jakobínská diktatura, Francie, direktorium: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E Jakobinska diktatura, znana još i kao Jakobinska strahovlada, odnosno Jakobinski teror (francuski: la Terreur) je naziv za razdoblje Francuske revolucije kojeg su karakterizirale arbitrarna vladavina i masovne egzekucije počinjene od strane revolucionara HROCH, Miroslav: Obecné dějiny novověku II. SPN 1988, s 183-184. ODN ZK ot. 13

Francouzská republika a jakobínská diktatura. Kategorie: Dějepis. Typ práce: Zápisky z hodin. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Zápisky popisují průběh druhé části francouzské revoluce od vyhlášení republiky po popravu Roberta Robespierra. Obsa Klíčová slova: Konvent, Francie republikou (1792), poprava krále, jakobínská diktatura, gilotina, radikálové a shovívaví, velký teror, poprava Robespierra, pád revoluční vlády, direktorium, moc v rukou majetných Po srpnovém povstání bylo do čela země zvoleno nové shromáždění - Konvent Okamžitě nechali popravit hlavní odpůrce. Vyhlásili, že nová ústava začne platit, až skončí válka. Do té doby bude panovat jakobínská diktatura. Moc byla soustředěna do rukou Výboru pro veřejné blaho, do jehož čela se dostal Maximilien Robespierre a který rozhodoval o vnitřní i zahraniční politice Původně nebyla diktatura vnímána negativně. Funkce zvaná dictator byl úřad, jehož kompetence byly téměř výlučně vojenského charakteru. Pozitivní smysl tohoto pojmu byl zachován až do 19. století - ještě Garibaldi se v roce 1860 prohlásil za diktátora Jakobínská diktatura - je to třetí etapa francouzské revoluce konce 18. století (1793-94)svrhla girondisty, nastolila revoluční demokratickou diktaturu radikální maloburžoasie, vyhlásila novou ústavu s právem na práci, dokončila řešení agrární otázky (hl. úkol revoluce,

3.3 Jakobínská diktatura. Jakobíni v Konventu rozhodli o popravě královské rodiny. Král tak byl popraven 21. ledna 1793 ve věku 39 let (viz obrázek č.1). Jeho nenáviděná pyšná Rakušanka byla gilotinována na podzim téhož roku. Jakobíni stále více upevňovali svojí moc. Nakonec se jim podařilo odstranit i girondisty Jakobínská hrůzovláda •jakobínská diktatura - měla platit až do doby, než se situace uklidní •veškerou moc měl Výbor pro veřejné blaho - rozhodoval o vnitřní i zahraniční politice - v čele Maximilien de Robespierre •Dekret o podezřelých - zvláštní soudy - hledání skrytých nepřátel, vzájemné udáván

Velká francouzská revoluce Velká francouzská revoluce 1789 - 1799 přelomová událost evroých dějin zrušení monarchie vznik republiky zrušení privilegií šlechty a církve Francie 18. století nejmocnějším stát v Evropě v zemi vládne absolutisticky král privilegované stavy obyvatelstva: šlechta a duchovenstvo vlastník půdy, neplatí daně třetí stav (97%. GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_15 Datum vytvoření 13.2.2014 Druh učebního materiál pokračuje v reformách revoluce, ale nekontrolovatelná moc - diktatura; Napoleonovy reformy - občanský zákoník Code civil (rovnost občana před zákonem), zavedl měnu frank, cenzura, tajná policie, moderní školství, vybudována Velká armáda Jakobínská diktatura. 13. 11. Malá. Jakobínská diktatura. Konvent - jakobíni X girondini - radikalizace. 1793- násilný převrat- zabití hlavních girondinů - změna- republikánská ústava- směřována na obyvatelstvo- právo na práci, sociální podpory, vzdělání zdarma

Byl jednou jeden člověk - 22 Francouzská revoluce Díky všem za like a odběr Jakobínská diktatura se nakonec rozložila sama vnitřními spory svých protagonistů, v jejichž důsledku i hlavní strůjce teroru Maximilien Robespierre se dostal nakonec pod gilotinu. Tento osud čeká i současné jakobínské vedení Církve. Pro nás, tradiční katolíky, se tím může otevřít opět šance, kterou bychom neměli. Chybný, jednostranný způsob, jakým buržoazní historici většinou popisují Velkou revoluci, velmi ovlivnil většinu socialistů a silně přispěl k tomu, že jakobínská diktatura získala špatně zaslouženou prestiž s tím, jak mučednictví jejích hlavních vůdců zdá se neustále narůstá

2. Do sešitu nalepit zápisy Jakobínská diktatura a Napoleon Bonaparte 3. Na pracovním listě Francouzská revoluce 1 doplnit 9. úkol (tento pracovní list přinést v úterý 1. 12. do školy) 4. Vytisknout pracovní list Francouzská revoluce 2 a doplnit 3. úkol (tento pracovní list přinést v úterý 1. 12. do. Jakobínská diktatura (leden 1793 - červenec 1794) Poprava krále - 1793 (leden) - bývalý král (občan Kapet) byl poměrem hlasů 361:360 odsouzen Konventem k smrti a popraven gilotinou. Girondisté hlasovali proti, montagnardi pro smrt. Rozsudek navrhnul Maximilien de Robespierre, původně právník z Arrasu. Fanatik. Nastala jakobínská diktatura. Jakobíni hlásali, že když je země v takovém rozvratu, tak nelze aplikovat žádnou demokracii. Byl zaveden tzv. Výbor pro veřejné blaho a rozjel se teror. Jakobíni vyhlásili, že cílem diktatury je zničit vnitřního nepřítele Jakobínská diktatura; v červnu 1773 vyvrcholil spor mezi girondisty a jakobíny girondisté zastupovali podnikatele, jakobíni zastupovali chudší lid a jejich zájmy - usilování o pevné ceny potravin a platy chudí prosazovali větší zdanění bohatých, jakobíni se rozhodli zlikvidovat girondisty 1793.

Velká francouzská revoluce - Wikipedi

 1. Jakobinska diktatura je dio Francuske revolucije. Robespierre. Robespierre-ov potpis. Historija. Prvi ustav Francuska je dobila 1791. godine. Prema ovom ustavu Francuska je bila ustavna, parlamentarna monarhija u kojoj je narod izvor suvereniteta
 2. Už Jakobínská diktatura vznikla z nekonečně rostoucích požadavků pařížské chudiny, bolševická revoluce taktéž. Dnes je to podobně. Bojovníci nechtějí slyšet, že jejich ideály jsou neuskutečnitelné, nesmyslné a pro společnost zhoubné. Myslí si, že jsou jim odpírána záměrně
 3. nedotknutelnosti poslanců - začíná vláda jedné mocenské skupiny = jakobínská diktatura (13 měsíců) - nová ústava neznala dělení moci, veškerou moc má Parlament a Výbor pro veřejné blaho (9 lidí volených konventem, s mimořádnými pravomocemi, ze začátku jej vede Danton) v čele M
 4. jakobínská diktatura: 1793-1794 republika: 1794-1799 konzulát: 1799 - 1802 císařství: 1802 - Doplňuji: A jaké bylo státní zřízení v letech 1799 - 1804, když byl Napoleon konzul? Také císařství
 5. 1793 - jakobínská diktatura . 1795 - direktorium. 1799 - konzulát. Jakobíni - radikálové, v čele Maximilien Robespierre, popravovali všechny své odpůrce. Gilotina - nový nástroj na popravování . Marseillaisa - píseň, která se stala hymnou revoluce, dodnes státní hymna . Ludvík

Jakobínská diktatura - referát ; Jan Nepomucký - životopis (referát) Jan Palach - maturitní otázka z dějepisu ; Johannes Gensfleisch Gutenberg - imaginární rozhovor ; Karel Čurda - životopis/referát ; Karibská krize - maturitní otázka z dějepisu ; Kde domov můj - česká národní hymn - červen 1793 - převrat v Konventu - Girondisté svrženi, k moci se dostali Jakobíni - prosazují politiku, která se líbí lidem ulice - pevné ceny potravin a obilí, tvrdé tresty za lichvářství, dochází k zatýkáním, perzekucím - Jakobínská diktatura VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Příčiny revoluce • zjistěte, kdo vládl v letech 1789 - 1815 v habsburské monarchii, ve VB, Prusku, Rakousku, Francii • tři stavy - šlechta, duchovenstvo, měšťanstvo = třetí stav • třetí stav platil daně a desátky • hospodářské problémy • třetí stav se v červnu 1789 prohlásil. popraveno - vláda jedné strany - diktatura jakobínů nová ústava - žádné dělení moci, veškerá moc v rukou parlamentu a jeho výkonného Výboru veřejného blaha (ale i právo na práci a bezplatné vzdělání) Jakobínská diktatura Povstání proti pařížské vládě ve většině kraj

Jakobínská diktatura později přerostla v revoluční teror. Výbor veřejného blaha hledal odpůrce a pouze je usměrňoval. Bezpečnostní výbor - Tajná policie likvidovala odpůrce republiky - popravy. Zrušení kalendáře - 1792 je rok 1, desetidenní týdny, měsíc měl 30 dní. Zákaz křesťanství - odpůrci šli pod. Jakobínská diktatura král Ludvík XVI. a jeho manželka Marie Antoinetta popraveni o rozhodl o tom konvent o popraveni gilotinou vytvořena protifrancouzská koalice: Prusko, habsburská monarchie, Španělsko, Británie, k moci ve Francii - jakobíni o omezení svobodného života o zavraždění J. P. Marata (jakobína jakobínská diktatura hlavní představitelé - Maxmilián Robespiere (neúplatný), Danton, Marat připravují novou ústavu (právo na vzdělání, práci, všeobecné volební právo pro muže, referendum) ( Jakobínka vytvořen: výbor pro obecné blaho - zahran. pol., obrana, zásobován diktatura [lat.], způsob uskutečňování moci ve státě. Vyjadřuje především třídní podstatu každé polit. moci. fakt, že v každé spol. politicky vládne třída, v jejíž rukách je rozhodující ekon. moc; v druhé řadě se d. týká způsobu realizace polit, moci (diktátorský režim, diktátorské metody) Jakobínská diktatura 1793 - 1794 • Ohrožení Fr. cizími vojsky + rostoucí drahota a nedostatek potravin vedly k dalším nepokojům • k moci se dostávají jakobíni - v čele je Maximilien Robespierre vytvoří Výbor pro veřejné blaho - vláda nadřazená generálů i ministrů

Victor Hugo - Devadesát tři ~ Schefikuv blog

červen 1793 - jakobínská diktatura - vrchol revoluce - opatření ve prospěch lidu Výbor pro veřejné blaho - Max. Robespierre. revoluční teror - popravy. 1794 - svržení jakobínů => vláda bohaté buržoazie. Význam francouzské revoluce: - odstranění feudalismu - volnost podnikání - rovnost lidí před zákone 1793 - 1794 - jakobínská diktatura. 1795 - 1799 - vládlo direktorium. 1804 - Napoleon se stal císařem. 3) Charakterizujte, jak se změnila situace ve Francii i v Evropě v době císařství Napoleona Bonaparta? (Učebnice str. 50,51

2.3 Jakobínská diktatura - Dějepis - osmičk

Vyhlášena Deklarace práv člověka a občana uvedena jakobínská diktatura útok na Bastilu ustaveno Direktorium B. útok na Bastilu vyhlášena Deklarace práv člověka a občana uvedena jakobínská diktatura ustaveno Direktorium C. uvedena jakobínská diktatura ustaveno Direktorium útok na Bastilu vyhlášena Deklarace práv člověka. JAKOBÍNSKÁ HRŮZOVLÁDA. Ihned nechali popravit veškeré odpůrce. Nová ústava vstoupí v platnost, až se uklidní situace- do té doby jakobínská diktatura. Veškerá moc v rukou Výboru pro veřejné blaho. V čele . Maximil. ien. Robespierre. Rozhodoval o vnitřní i zahraniční politice. Obrana země před vnějšími i vnitřními. Z tohoto důvodu jakobínská diktatura, se všemi projevy násilí a diskriminace věřících, dokonce i projevy genocidy věřících v Bretani, mohla být zamlčována a přehlížena

Jakobíni - Wikipedi

5. Jakobínská diktatura - 3. období revoluce - červen 1793 - moc přebírají jakobíni, v čele stojí Robespierre - revoluční tribunál, popravy odpůrců, gilotina - zřízení 2 výborů - Výbor pro veřejné blaho Výbor veřejné bezpečnosti - nový revoluční kalendář - poprava královny Marie Antoinett Ti si také asi tak úplně neuměli představit, že po 14. červenci 1789 přijde v letech 1793 a 1794 jakobínská diktatura. A konečně koloniální období, jakkoliv bylo zločinné, zcela jistě nepřineslo ekonomický úpadek porobených zemí revoluční jakobínská diktatura (1793 - 1794) = teror, prosazování zásad - v zemi vznikaly revoluční výbory, které měli trestat nepřátelé revoluce - popravy, vydány zákony o maximálních cenách . VÝSLEDKY A VÝZNAM REVOLUCE Nejhorší období - Francie pod vládou jakobínů (jakobínská diktatura - vedl je advokát Maxmilien Robespiere) Jakobíni chtěli, aby revoluce pokračovala, kdo se postavil na odpor - popraven. Po roce - Robespierre zatčen a se svými přívrženci popraven. DIKTATURA SKONČILA - byla jmenována nová vlád Tím je jakobínská diktatura, a právě zkušenost s ní Constanta vede k rozlišení dvojího typu svobody. Na jedné straně je pozitivní svoboda, tedy kolektivní a přímý výkon moci. Na straně druhé svoboda negativní, tedy nepřítomnost zasahování a důraz na zastupitelskou vládu

Slavní revoluční vůdci M. Robespierre C. Desmoulins G. J. Danton J. P. Marat Jakobínská diktatura červen 1793 - jakobínský převrat - girondisté zatčeni a popraveni jakobíni vytvořili silnou ústřední vládu a nastolili teror k vypuknutí teroru přispělo zavraždění přítele lidu Marata Prohlédni si pozorně.

Vyvrcholení revoluce - Jakobínská diktatura slideum

Jakobínská diktatura se nakonec rozložila sama vnitřními spory svých protagonistů, v jejichž důsledku i hlavní strůjce teroru Maximilien Robespierre se dostal nakonec pod gilotinu. Tento osud čeká i současné jakobínské vedení Církve 3. Republika a jakobínská hrůzovláda. Poprava krále; Jakobínský převrat; Jakobínská diktatura; Hospodářská opatření a pokus o odstranění křesťanství; Konec jakobínské diktatury; 4. Direktorium a konzulát. Vláda direktoria; Vzrůstající úloha armády; Státní převrat Napoleona Bonaparta; Konzulát; Napoleon císařem; 5 Cíl: oborový žáci a žákyně se seznámí s pojmem Velká francouzská revoluce, uslyší francouzskou hymnu; vyhledají klíčová místa uvedeného období, uvědomí si rozdíl mezi pojmy monarchie absolutní, konstituční, republik

Video: dějepis.co

DUMY.CZ Materiál Jakobínská diktatura

Dějepis - 8. ročník 1. Kým byly ohroeny suchozemské obchodní cesty do staroorientálních států?_____ 2. Kdo z mořeplavců obeplul Afriku a přistál u břehů Indie? 3 tedy Jakobínská diktatura. Zavedli různé reformy, byla zavedena maxima cen potravin a byl podán i návrh na novou ústavu. Francii se zkrátka nevedlo dobře, kvůli vnitřním rozepřím ale i kvůli zahraničnímu válčení. Ve Vendée vypukly protirevoluční vzpoury, které se rozšířily do celé Francie. Girondisté podněcoval 1794 vládli jakobíni → jakobínská diktatura. Ve Vendée vypukla občanská válka. V říjnu 1793 popravena královna Marie Antoineta (dcera Marie Terezie) Jakobíni řešili problémy vystupňováním revolučního teroru - rudý teror. Snažili se posílit svoji vládu a odstranit opozici, teror postihoval i třetí sta Proč se toto období označuje jako jakobínská diktatura?(učebnice str. 36) - Robespierre zavedl diktaturu - zavedl tajnou policii - Výbor veřejného blaha - Dekret o podezřelých - Nepřetržité popravy; Menší nadpis: Napoleon Bonaparte a vláda tří konzul

Jakobinska diktatura - Wikipedi

PPT - Velká francouzská revoluce PowerPoint Presentation

Počet položek: 29. Seznam letopočtů do historie a událostí k nim. Vytvořeno pro Kvartu na CMG.. Tato skrývačka byla vytvořena pomocí inteligentního nástroje na adrese www.skola.szymsza.cz. Chcete mít vlastní skrývačku? Kontaktujte mě Jakobínská diktatura trvala: 10) Strom svobody s jakobínskou čapkou LETOPOČTY 200 Od r. 1793 do r. 1796 Zpět na výběr ŠPATNĚ! SPRÁVNĚ: Od r. 1793 do r. 1794 Jakobínská diktatura trvala: LETOPOČTY 200 Od r. 1794 do r. 1795 Zpět na výběr ŠPATNĚ Protože historie ukázala, že takto striktně pojatá demokracie se může velmi snadno zvrhnout v diktaturu (např. jakobínská diktatura ve Francii), zavedl se princip tzv. pojistek demokracie, takže již parlament nemůže rozhodovat, který jeho člen půjde pod gilotinu, ale pravomoc rozhodovat o vině a trestu náleží nezávislým. Obecné dějiny novověku Ib) - cvičení. PhDr. Stanislav Tumis, MA, Ph.D. Obsah cvičení. Francouzská revoluce a napoleonské války - zasedání Generálních stavů v roce 1789; Ústavodárné shromáždění a vývoj ve Francii do září 1791 - formování klubů; od Zákonodárného shromáždění k Národnímu konventu; Národní konvent a jakobínská diktatura.

VFR: Jakobínská diktatura - počátek vlády Hory

Sešit z Dějepisu Oktávy AAnglická revoluce | slideum

Francouzská republika a jakobínská diktatura - Seminarky

13. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE, EMPÍR A KLASICISMUS Příčiny revoluce Francie je nejmocnějším státem v EvropěVzor absolutistické monarchieReprezentována rodem BourbonůVýbojné války (USA, Slezské války)Zadlužená -Účast ve válkách, (sedmiletá válka, slezské války, revoluce v Americe), Nákladná stavební činnost, Náklady na život u dvora Ludvík XVI Jakobínská diktatura. V září 1793 zavražděn Marat záminka k na-stolení hrůzovlády. fakticky vládne Výbor pro veřejné blaho. bezpečnostní výbory. seznamy podezřelých osob. revoluční soudy bez ob-hájc nemocnice věznice pevnost sídlo šlecht Jakobínská diktatura . Maxmilian Robespiere - právník, muž vzadu . Jacques Danton - řečník revoluce. Paul Marat - novinář a Přítel lidu - vydává stejnojmenné noviny . zaveden revoluční teror s odpůrci revoluce, bez soudu a bez důvodně bylo 100 000 lidí popraveno gilotino Girondistická a jakobínská hrůzovláda KRIZE ZA GIRONDISTŮ. Politické kluby se snažily udržet u moci za každou cenu a slova jako teror nebo diktatura nebyla přehnaná. První rok byli nejsilnější girondisté. Chudinské skupiny Zběsilých za jejich vlády napadali boháče, kraje Vendeé a Bretaň se chtěly odtrhnout a cena.

- Napoleon konzulem - Francie republikou - jakobínská diktatura - vláda direktoria. Author: Mamka Created Date: 3/22/2020 8:00:53 PM. monarchii); 3. fáze (republika, jakobínská diktatura - teror, popravy, konec aktivní revoluce); defmitivní konec rev. (1799 - Napoleon prvním ze tří konzulů, kteří vládli); definitivní konec republiky (1804 Napoleon císařem) 4. výsledky francouzské revoluce 5. proti komu vedl Napoleon války, s jakým výsledkem 6 konstituční monarchie, Období republiky, Jakobínská diktatura, Období vlády Direktoria) Napoleonské války Vídeňský kongres (Uznání hranicí, Vznik nových společenství) Revoluce v Belgii Červencová revoluce ve Francii Itálie v roce 1848 (Sjednocení Itálie) Revoluce v německých zemíc

Velká francouzská revoluce – Wikipedie

Napoleonské války - 1789 pád Bastily - ukončení Velké Francouzské revoluce. 1) 1792 vznik francouzské republiky, poprava krále. 2) 1793 - 4 uchopení moci jakobíny - Jakobínská diktatura (Maxmilián Robespierre) - popravy (gilotina) → odpor proti vládě jakobínů - termidorský převra mezi nimi, konstituční monarchie a republika, jakobínská diktatura, vláda Napoleona Bonaparta, ovládnutí Evropy a napoleonské války, vídeňský kongres 17. České národní obrození poměry v Čechách v 18.století - rekatolizace, baroko, pronikání osvícenství, předpoklady obrození, vytváření novodobého národ

Francouzsk revoluce

Odborný referát: Velká francouzská revoluce Slohové

rozpory mezi nimi, konstituční monarchie a republika, jakobínská diktatura, vláda Napoleona Bonaparta, ovládnutí Evropy a napoleonské války, vídeňský kongres 17. České národní obrození poměry v Čechách v 18. století - rekatolizace, baroko, pronikání osvícenství, předpoklady obrození, vytváření novodobéh Mám prosím správně takto státní zřízení ve Francii v období 1789 - 1815? Nejsem si jistá hlavně s tím koncem. Děkujiabsolutistická monarchie: -1790konstitučn

Diktatura - Wikipedi

Původně se Jakobínská diktatura opírala o velmi široké skupiny obyvatelstva, zejména o mzdové dělníky a drobnou buržoazii. Revolucionáři navíc vytvořili efektivní vládní orgány - zákonodárný orgán Úmluvy, vláda ve formě Výboru pro veřejnou bezpečnost. Úmluva byla podřízena soudnímu orgánu - Revolučnímu. Jakobínská diktatura ubránila republiku proti intervenci, ale vedoucí skupina jakobínů (M. Robespierre, Saint-Juste, G. Conthon) se po odstranění dalších rev. skupin tzv. Hory (dantonovci, hébertovci) postupně dostala do izolace. Vývoj vedl ke svržení jakobínské vlády v thermidorském převratu Girondisté nebyli populární, čehož využili jejich protivníci v Konventu. Tzv. Hora (levicoví poslanci v čele s Robespierem) 2.6.1793 80 000 lidí oblehlo Konvent a předáci Girondistů byli zatčeni.Do čela Jakobíni - Jakobínská diktatura v čele s Robespierem. Armáda byla zreformována a byla schopna odrazit vpád nepřátel

vysvětli pojmy: absolutická monarchie, republika

Jistě, pravda - výsledky jsou občas ještě horší než předchozí stav. Ale říkejte to nadšeným dobyvatelům Bastily. Ti si také asi tak úplně neuměli představit, že po 14. červenci 1789 přijde v letech 1793 a 1794 jakobínská diktatura monarchie a republika, jakobínská diktatura, vláda Napoleona Bonaparta, ovládnutí Evropy a napoleonské války, vídeňský kongres) GRIGOR 17. České národní obrození (poměry v Čechách v 18. století - rekatolizace, baroko, pronikání osvícenství, předpoklady obrození, vytváření novodobého národa (zemsk *Třetí fáze revoluce * Na přelomu května a června 1793 byli girondisté svrženi povstáním (III. fáze revoluce). V letech 1793 - 27. 7. 1794 (9.thermidor) vládli jakobíni. * Období jejich vlády se nazývá Jakobínská diktatura. Jakobíni vytvářejí silnou ústřední vládu, centralizují moc, zavádějí výbory a komis

příčiny a průběh revoluce (zasedání generálních stavů, vývoj od ústavodárného shromáždění k národnímu konventu, vytvoření protifrancouzské koalice a následné války, jakobínská diktatura Francouzská společnost rozdělena do Jednotlivé fáze revoluce Řešení situace 14.července 1789 - dobytí Bastily= počátek revoluce Snímek 9 Ze 17 článků například: Hladové pařížské ženy táhnou na Versailles žádat o jídlo- masakr- král s rodinou uprchnou do Paříže, 5.10.1789 Snímek 12 Snímek 13 Snímek 14 Snímek. jakobínská diktatura: parlament: generální stavy (zástupci 3 stavů) Národní shromáždění.

 • Tričko pure.
 • Nejhezčí tenistky světa.
 • Skolka o zed.
 • Krvavá mary historky.
 • Obnovení plochy.
 • Mickey mouse česky.
 • Velikost husího vejce.
 • Floyd mayweather děti.
 • Výkon motoru f1 2017.
 • Cena za 1 bod náhrady bolestného v roce 2017.
 • Veteran znacka.
 • Mrtvoly krizovka.
 • Iveco daily modely.
 • Tromso pozorování velryb.
 • Fytoestrogeny menopauza.
 • Doplnky do detskeho pokoje.
 • Überwachungskamera set poe.
 • Rýma a slzení očí.
 • Dave evans.
 • Originální dárek pro svědka.
 • Aplikace zakazy pro kamiony.
 • Moderni zaluzie.
 • A3 sport černý most.
 • Koralkovani s detmi.
 • Ill bill.
 • Portugalské dezerty.
 • Pivoňka lékařská prodej.
 • Jon bon jovi narozeniny.
 • Současní vynálezci.
 • Holiday inn brno žebra.
 • Bmw f 650 st.
 • Činčila malá.
 • Polštář pro 2leté dítě.
 • Hovězí na česneku v papiňáku.
 • Sůva.
 • Star wars seznam filmu.
 • Megalomanické.
 • Keratoplastika rohovky.
 • Dres tottenham son.
 • Ascalona text.
 • Adhd dědičnost.