Home

Sklobetonové stropy

Sklobetonové stropy a klenby Sklobeton s

ocelové stropy z válcovaných nosníků a kleneb klenby se opírají o spodní příruby I nosníků osové vzdálenosti do 2 m při požadavku rovného podhledu tzv. přímé klenby - vzepětí 30-50 mm se dorovná omítkou do rovného podhledu ocelové stropy z válcovaných nosníků a cihelných desek - Kleinův stro Monolitické stropy mají výborné statické, tepelněizolační, protipožární a zvukoizolační vlastnosti. Rozdělení železobetonových stropů. Podle základního konstrukčního řešení se monolitické stropy rozdělují na. Deskové; Trámové a žebrové; Hřibové; Se skrytými průvlaky; Sklobetonové; Deskové železobetonové. Sklobetonové tvárnice skutečně do tmavých místností světlo přinesly a zároveň umožnily v nich zachovat intimitu. Continue reading » Tagged with: koupelna, luxfery, příčky, rekonstrukce, světlo. Stropy a podhled

Stropní konstrukce - vsb

Sklobetónové tvárnice predstavujú stavebný prvok s vlastnosťami murovacieho materiálu a s veľkou variabilitou použitia nielen v modernom interiéri. Možno nimi vytvoriť priehľadné alebo nepriehľadné, ale priesvitné deliace konštrukcie, ktoré v rozličnej miere, v závislosti od požiadaviek, prepúšťajú svetlo Strop (stropní konstrukce) je vodorovná konstrukce, která dělí po výšce objekt na jednotlivá podlaží.Tato konstrukce by měla zajišťovat funkci jak statickou, tak akustickou, protipožární a tepelnětechnickou. Strop se skládá z nosné konstrukce stropu, podlahové konstrukce a konstrukce podhledu.Jeho funkce je vytvářet únosnou konstrukci a zajišťovat přenos všech. Ocelové stropy. Ocel je tradičním materiálem používaným pro stropní konstrukce. V současné době se používají ve velké míře spřažené ocelobetonové stropy z ocelových nosníků, ocelových profilovaných plechů a betonové desky. Výhody: velká únosnost a malá hmotnost vlastní ocelové konstrukce; snadná a rychlá montá

Žebírkové sklobetonové stropy Konstrukce žebírkové je obdobou deskové konstrukce s rozdílem,že má vyšší žebra,než je tloušťka skleněné tvarovky a umožňuje tak realizaci sklobetonového stropu.Pro vytvoření žebírek se používá plechové formy,které se ukládají na rovné bednění. Sklobetonové klenby a bán Sklobetonové střechy a stropy jsou vodorovné konstrukce ze skleněných tvárnic vyztužené ocelovými pruty. Obsahem standardu je rozbalení, kontrola a vytřídění tvárnic, očištění a olejování forem, rozměření osové vzdálenosti, položení forem na bednění, zhotovení, uložení, vyvázání a upevnění výztuže. SKLOBETON s.r.o. - Prodáváme skleněné tvárnice-luxfery a realizujeme sklobetonové stěny, stropy, klenby, fasády, schodišťová okna, světlíky. Stropy se skládají z konstrukce podlahy, nosné konstrukce a pohledu. Na stropy se kladou požadavky z hlediska: zatížení, odolnosti proti ohni, zvukové a tepelné izolace. Z hlediska technologie provádění rozlišujeme stropní konstrukce na: monolitické, montované, kombinované. Z hlediska používaných hmot na konstrukce: betonové

Sklobeton (konstrukce) - Wikipedi

 1. Sklobetonové stropy a klenby. Zasklívání profilovým sklem. Náš sortiment. Barevné luxfery. Čiré luxfery. Speciální luxfery. Příslušenství. Technologie. Fotogalerie. Reference. Kontakt. Sklobetonové stěny venkovní. Venkovní sklobetonové stěny (dříve známé pod obchodním názvem LUXFER) doplní výrazným estetickým.
 2. Málem zapomenuté duté skleněné tvárnice se díky novým technologiím výroby i montáže znovu vracejí nejen do obvodových konstrukcí, ale i s vylepšeným reliéfem, barevností, a dokonce i ve svíticím provedení se s nimi dají dělat divy i v náročných interiérech
 3. Nástroje a kalkulátory pro zdivo a stropy; Okamžitý odhad ceny stropu Wienerberger skupina je největší světový výrobce cihel Největší výrobce keramických střešních krytin v ČR Deset výrobních závodů v ČR Wienerberger s.r.o. +420 383 826 111.
 4. Keramobetonové stropy, sklobetonové stropy a další kompozitní stropní konstrukce. Prefabrikace stropních konstrukcí. Ocelové stropní konstrukce: základní konstrukční principy. Specifika ocelových stropních konstrukcí s ohledem na požadavky stavební fyziky, požární bezpečnosti a ochrany proti korozi
 5. hořlavé stropy (C1, C2, C3) V dnešní době je velmi široký sortiment stropních konstrukcí, a to jak po stránce materiálové, tak z hlediska tvaru, technologií a kombinací skladby. Návrh stopu je odvislý od rozpětí, užitného zatížení, technologických a ekonomických možností stavebníka, zahrnuje však i více hledisek
 6. Sklobetonové (správně skloželezobetonové) stro-py jsou transparentní konstrukce tvořené nosnými železobetonovými žebírky a skleněnými tvarovkami, které vyplňují pole mezi žebírky. Tento typ stropů se používá pro horní osvětlení tam, kde je třeba pro-světlit jinak neosvětlený vnitřní prostor rozptýleným světlem

V minulosti bylo na stavbu stropů nejčastěji využíváno dřevo, později se přistupovalo ke konstrukci pevnější klenby (zděné stropy). Až ve 20. století se ke slovu dostal železobeton a progresivnější technologie, které jsou hojně využívány právě dnes. Kromě již zmíněných se na stavebním trhu objevují také sklobetonové, ocelobetonové a ocelové stropy. Strop z luxfer je jistě netradiční možností, kdy sklobetonové stropy vytvářejí železobetonový rám, v němž je upevněno bezpečnostní sklo. Výsledkem je větší světlost dolního interiéru. 3. Monolitické stropy se vytvářejí pomocí bednění, betonu a obvykle i ocelové výztuže

Realizace staveb Sklobetonové stropy

Sklobetonové stropy plní úlohu prosvětlení jinak tmavých prostorů a zároveň jsou i výrazným interiérovým výtvarným prvkem objektu. Trendy vývoje. Ambicí novodobých materiálů je jejich podíl na kvalitě architektury. Luxfery s novými parametry patří mezi ně a v tomto směru čelí z hlediska trendů vývoje mnoha výzvám Prodáváme skleněné tvárnice-luxfery a realizujeme sklobetonové stěny, stropy, klenby, fasády, schodišťová okna, světlíky, opláštění výtahů. Sklobetonové stropy a klenby. Zasklívání profilovým sklem. Náš sortiment. Barevné luxfery. Čiré luxfery. Speciální luxfery. Příslušenství. Technologie. Fotogalerie. Reference. Kontakt. Sklobetonové stěny v interiéru. Realizace bytových prvků z luxferů (sklobetonové stěny) a jiných sklobetonových prvků je velmi.

Vodohospodářská zařízení I | Stropní konstrukce

odvětrávané fasády a zavěšené stropy QUALITY MADE IN AUSTRIA. INOVATIVNÍ SYSTÉM Nosný systém pro odvětrávané fasády je rozhodujícím faktorem pro HPL desky, sklobetonové a cemento-vláknité desky, sklo, keramika, umělý kámen a kámen POPIS SYSTÉMU Žebírkové sklobetonové stropy Konstrukce žebírkové je obdobou deskové konstrukce s rozdílem,že má vyšší žebra,než je tlouštka sklenené tvarovky a umožnuje tak realizaci sklobetonového stropu.Pro vytvorení žebírek se používá plechové formy,které se ukládají na rovné bednení

Stropní konstrukce

Nabízí se monolitické stropy (stropní desky a panely), skládané konstrukce z nosníků a stropních vložek a také speciální konstrukce - například sklobetonové stropy. Monolitické stropy sestávají z bednění a z betonu s ocelovou výztuží Luxfery totiž vykazují dobrý tepelný odpor a jistě pozoruhodný je i fakt, že dost dobře zvukově izolují. A samozřejmá výhoda je, že sklo nehoří. Proto luxfery použijeme na neprůhledné, ale průsvitné příčky (a dokonce i na stropy). Velmi často slouží na fasádách, třeba k prosklení schodiště Sklobetonové stropy Slouží k prosv ětlení prostor. Skládají se z betonu, který tvo ří žebírka a sklen ěných tvarovek. Montované stropní konstrukce Prvky (plošné, ty čové, kusové) vyráběné ve výrobnách, které se na stavb ě montují - sestavují. Výhody : rychlá a snadná montáž (= zkrácení výstavby), okamžit. Nabízí se monolitické stropy (stropní desky a panely), skládané konstrukce z nosníků a stropních vložek a také speciální konstrukce - například sklobetonové stropy. Monolitické stropy sestávají z bednění a z betonu s ocelovou výztuží. Jako ztracené bednění se mohou použít betonové prefabrikované stropní desky a.

- konstrukční varianty stropních konstrukcí - dělení: klenby, dřevěné stropy, železobetonové stropy, železobetonové vložkové stropy, sklobetonové stropy, ocelové stropy, ocelobetonové stropy. Dřevěné stropy Monolitickéstropy sklobetonové. VŠ B - T U , F AK U L T A S T A Stropy Funkce a požadavky 34 Závěrem Děkuji za pozornost. Použitáliteratura: [1] Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10,Vyd. ČVUT Praha, 2000, ISBN 80-01-01396- Požární odolnost je schopnost stavebních konstrukcí odolávat účinku plně rozvinutého požáru, aniž by došlo zejména k narušení jejich únosnosti a stability, celistvosti a izolační schopnosti. Požadavek požární odolnosti musí splňovat všechny nosné a požárně dělicí konstrukce

 1. Použité stavební materiály jsou typické pro svou dobu - železobetonový skelet, sklobetonové stropy a stěny, velkoformátová okna a výkladce a ikonický bílý kameninový obklad, jehož celková plocha je 6 250 m². Během druhé světové války byla celá budova ze strategických důvodů natřena černou barvou, aby unikla.
 2. konstrukce pozemních staveb - komplexní přehle
 3. Deskové sklobetonové stropy se zhotovují tak, že na . Koupelny inzeráty . vodě odolného rozhlasového příjímače. U boxu je vadná vanička a rozdělovací ventil. Lze dohodnout i prodej jen jednotlivých dílů za smluvní cenu. Cena uvedená v inzerátu se rozumí za komplet
 4. 14. Stropy a převislé konstrukce: např. stropy s dřevěnými stropnicemi, stropy s ocelovými a keramickými nosníky, sklobetonové stropy, monolitické a montované stropy. Ztužující konstrukce - pozední pásy, převislé konstrukce - balkony, lodžie, arkýře, římsy a markýzy. 15
 5. se monolitické stropy dělí na: • deskové • trámové a žebrové • hřibové • se skrytými pr ůvlaky Monolitické železobetonové stropy ŽELEZOBETONOVÉ STROPY MONOLITICKÉ • sklobetonové
 6. Stropy sklobetonové; Stropy systémové keramické - (Heluz, Porotherm) Stropy systémové - lehký beton (Ytong, Xella) Nové typy stropních konstrukcí - nové technologie - princip skrytého (ztraceného) bednění.
 7. VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní je aktivně zapojena do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - peníze středním školám. Projekt je podporován EU v oblasti podpory 1.5, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (dále OP VK ). Do projektu vstupovaly technické školy před spojením.

Monolitické železobetonové stropy Obousměrná (křížem armovaná) deska podepřená po obvodě průvlaky Lokálně podepřené deskové stropy s rovným podhledem Lokálně podepřené deskové stropy s viditelnými hlavicemi - hřibové stropy Monolitické železobetonové stropy bedničkové (se ztraceným bedněním) Sklobetonové stropy Portaro - Webový katalog knihovny. Verze systému {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

Ocelové a ocelobetonové stropy, 124KP1 - Konstrukce

Zároveň díky nízkým provozním teplotám temperančních kabelů , nedochází k praskání sklobetonové konstrukce a poškození skleněných tvárnic, neboť dilatační pohyby jsou zcela minimální bez vlivu na celistvost konstrukce sklobetonového panelu BLOCKTHERM. Stěny a stropy. Soutěž o obraz Dovido dle vlastního výběru. Železobetonové stropy Podřazený pojem: Viz též: Železobetonové sloupy Podřazený pojem: Viz též: Stavební konstrukce Nadřazený: Viz též: Železobeton: Historie zpracování: 2002/01/28 2009/05/14 OSD 002/S1T80 OSD 002/S1T8 Ocelové trubky podélně svařované, vyrobené z oceli třídy 11 (S235JRH), dle norem ČSN EN 10219, ČSN EN 10 305-3. Konstrukční trubky určené pro různ Dřevěné stropy Železobetonové stropy Ocelokeramické stropy Ocelové a ocelobetonové stropy Sklobetonové stropy Podlahy 1) Dřevěné podlahy 2) Dlažby 3) Mazaniny 4) Povlakové podlahy 5) Zvláštní podlahy Konstrukční úpravy podlah Schodiště 1) Vřetenové schodiště 2) Schodnicové schodiště 3) Pilířové schodiště 4.

Stropy musí být trvanlivé, úsporné z hlediska materiálu, musí splňovat požadavky statického a dynamického zatížení, tepelné a zvukové izolace a předpisům požární bezpečnosti. Z materiálového hlediska rozeznáváme stropy dřevěné, keramické, železobetonové, sklobetonové a ocelové Stropy jsou z plnostěnných, prolamovaných nebo příhradových průvlaků a stropních nosníků.Stropní deska je zpravidla z profilovaných ocelových plechů (Obr. 3.18).Ocelové sloupové konstrukce vícepodlažních objektů mohou být navrženy individuálně pro konkrétnístavbu nebo lze využít typizované soustavy prefabrikované a prefamonolitické ŽB stropy; ŽB stropy z nosníků a vložek; sklobetonové, ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce; ztužující zední kleštiny, ocelová táhla, ŽB věnce) 11. Vodorovné nenosné konstrukce - podlahy a podhledy (funkce a požadavky, zásady konstrukčního návrhu Elektrické kladkostroje jsou ovládány dálkově a používají se při výrobě, opravách a montáži strojních celků. Elektrické kladkostroje mají malé rozměry, velký výkon a vyrábějí se pro nosnosti do 5t

strop \strɔp\. Cuir à rasoir.. This was an antic fellow, half peddler and half mountebank, who travelled about the country on foot to vend hones, strops, razors, washballs, harness-paste, medicine for dogs and horses, cheap perfumery, cosmetics, and such-like wares, which he carried in a case slung to his back. — (Charles Dickens, Oliver Twist) C'était un vieux routier, à la fois. Stropy jsou ve výšce 2, 5m. Děkuji. Je možné vytvořit otvor, kam by šlo zabudovat sklobetonové tvárnice (luxfery) popř. vytvořit nosnou konstrukci a použít kvalitní nosné sklo. Konkrétní firmu ale poradit nedokážu. Bylo by dobré se poradit se statikem či stavařem přímo u Vás na místě předchozí ČSN P ENV 1627, např. sklobetonové tvárnice (luxfery), bezpečnostní sádrokartón. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti. Viz tabulka ÿ. 1a 5. b) typ B, uzavřený prostor typu buňka, stánek - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů Software Stavebně konstrukční detaily v obraze je modernějąí verzí dosud úspěąně vydávané tiątěné příručky. Určeno pro stavební odborníky, projektanty, architekty, ale i investory. Přináąí komplexní pohled na stavební konstrukce v jejich základních detailech a vychází přitom z poznání materiálových, konstrukčních a technologických přístupů

Monolitické železobetonové stropy stavimbydlim

Na Firmy.cz najdete 35 firem v kategorii Prodej stavebních prvků v Praze 3 a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba SKLADOVÁ-OKNA.cz, Hladík stavební servis, MEA Water Management, s.r.o.,. Mezi spojovací železniční rampou a správní budovou se nachází dvorek, přístupný bočními vyrovnávacími schodišti, v jehož podlaze jsou dosud patrné sklobetonové stropy šachet.

Stěny a stropy Archivy - Strana 2 z 3 - Vlastníma rukam

3) Sklobetonové stěny musí být uloženy alespoň na dvou protilehlých stranách tak, aby bylo zajištěno přenesení sil působících kolmo na plochu konstrukce Linberg Beton, betonářská výroba - skořepinové tvárnice, stropy, skruže, prodej stavebního materiálu, pracovních oděvů, rozvoz betonových směsí a prodej písku, strojní kletování betonu Luxfery mohou tvořit i stropy a podlahy místností, v tom případě hovoříme o tzv. horizontálních luxferech. V domácnostech je ale takové využití spíše výjimečné. Barevná škála luxfer v podstatě nezná omezení, a proto se tyto skleněné panely hodí v podstatě k jakkoliv barevně řešenému interiéru

Jaké jsou varianty stropů - Venkovský Dů

 1. Sklobetonové protipožární příčky vynikají především díky kombinaci dalších vlastností, které je jako jediné spojují. Je to především - mimo požární odolnosti - propustnost světla , zvuková a tepelná izolace, průhlednost, bezpečnost ( proti vandalismu, rozbití atd.) a v neposlední řadě i velice zajímavý.
 2. 8. Stropy sklobetonové 9. Stropy systémové keramické - (Heluz, Porotherm) 10. Stropy systémové - lehký beton (Ytong, Xella) 11. Nové typy stropních konstrukcí - nové technologie - princip skrytého (ztraceného) bednění 12. Stropy do válcovaných profilů 13. Spřažené stropy s trapézovými plech
 3. Podle způsobu užití luxfery dělíme na vertikální a horizontální - vertikální luxfery jsou aplikovány do svislých stavebních konstrukcí (příčky, výplně otvorů) a horizontální luxfery do vodorovných konstrukcí (podlahy a stropy), kdy je kladen důraz na pevnost a tvrdost skla
 4. Sklobetonové stropy Průsvitné stropní konstrukce tvořené žb žebírkovým roštem, u kterého jsou pole mezi žebírky vyplněny skleněnými tvarovkami. Podepření stropů během výstavby: Stropy v odstavci d) - g) získávají plnou únosnost až po zatvrdnutí monolitického betonu.Proto je nutné je během provádění podbednit.
 5. Stropy s ocelovými válcovými nosníky Konstrukce ľelezo-betonových stropů Monolitické ľelezo-betonové stropy deskové Sklobetonové stropní konstrukce Podlahy Rozdělení podle materiálu Konstrukční skladby podlah Konstrukce podlah u občanských stave
 6. etonové, sklobetonové, keram ické,kovové, translační dřevěné a Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, konstrukční řešení staveb Obr. 2.17 - Uspořádání prutů válcových skořepin Skořepinové konstrukce se rovněž mohou montovat z prefabrikovaných dílců

Jak postavit dům - Stropní konstrukce stavimbydlim

Upevnění na nosníky a trapézový plech 2013-10 8.i Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování šroubů 8.4 Příložka upínací pro upevnění k nosníku 8.5. TVÁRNICE. Společnost PORFIX CZ a.s. přichází v roce 2015 na trh s novinkou v komplexním stavebním systému. Do svého sortimentu zařadila výrobky na bázi křemičitého písku. Nové tvárnice se vyrábějí v provedení hladká (HL) a pero-drážka-kapsa (PDK) Stavební popis a popis výkonů k dodávkám prefabrikovaných RD-domů Provedení: EASY, ECONOMY, STANDARD ČESKO M 2021- Tepelné čerpadlo Domy v energetické třídě A Platnost: od 1. 7. 2020 - do vydání nového popisu a ceníku Technické změny jsou vyhrazeny! 1. Všeobecně Stavební a dodávkový popis seznamuje s rodinným domem v jeho základním proveden Stropy (podhledy - mimo akustické, tepelně izolační, zavěšené apod.) Vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP až 13.NP BD tvoří stropy betonové, montované - panelové. Zastřešení - krov, střecha, mimo krytinu Zastřešení provedeno střechou s malým spádem, tzv. plochou. Krytiny střech Střešní krytina BD z živičných pásů Aktuální katalog firem v kategorii betonové sloupky. Betonové svahovky. Betonové svahovky pro různé účely Vyrábíme a prodáváme betonové svahovk y určené pro úpravy terénu

ELU

sklobetonové konstrukce (detaily) 3. NADPRAŽÍ OTVORŮ dřev né stropy - materiál, druhy vetn nákresů, rozp tí železobetonové stropy - montované, polomontované a monolitické - výhody, nevýhody, technologie, konstrukþní zásad Může za to nejen praktičnost a odolnost tvárnic, ale i stále nepolevující vlna retra, která zachvátila celý svět a také příklon architektů k minimalismu a čistým prostorům, kterým dominuje světlo. Můžeme se tak setkat s celými stěnami, vnitřními příčkami budov či stropy ze skleněných tvárnic Sklobetonové stěny typu LUXFERY, ani jiný typ zděných stěn firma RD Rýmařov neprovádí. 3.3.3 Instalační stěny . Stěny a stropy jsou upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou malbou Panelové montované stropy , statické schéma, zajištění tuhosti stropní tabule, výhody, nevýhody, příklady stropních panelů na rozpětí do 6 m a přes 6 m Sklobetonové stropní konstrukce - princip, příklady použití, zdůvodnění dilatace ve sklobetonových deskách. Příklady řešení balkónů s ohledem na stropní. Dřevěné stropy Jsou lehké a přitom únosné, dobré TI i ZI vlastnosti, nevýhoda je malá odolnost proti ohni dělíme na: deskové (povalové) - kuláče zarovnané násypem, rozpon 4-4,5 m, jsou to povaly kladené vedle sebe trámové -rozpětí do 6,5 m, trámy se ukládají do vzdálenosti 0,9-1,2 m do kapes zdiva

Prvně supermoderní sídlo prvorepublikových Elektrických podniků, před lety prostor pro Párty Metrostavu, od října 2018 do konce srpna 2020 staveniště, kterému vládnou technici divizí 3 a 1 Metrostavu Odkryli jsme betonové stropy a sloupy, přidali velkorysé skleněné dělicí plochy a průhledy. Prostor však zůstal variabilní tak, aby umožňoval otevřenou dispozici i případné dělení podle individuálních potřeb, Architekt navrhl použít namísto luxferů čisté sklo a zachovat jen sklobetonové oblouky Nemovitost profi je unikátní databáze praktických rad pro správu nemovitostí. Stropy jsou klenuté, aby bylo kam umístit v‰echna zafiízení a vybavení nutná k provozu galérie. Speciálnû bylo navrÏe-no osvûtlení, které musí v ta-kovém místû zaji‰Èovat nûkolik funkcí. Zaji‰tûní úrovnû osvût-lení, 200 luxÛ, pfiispívá i odraz svûtla z kleneb, kter˘ dává mûkké difÛzní svûtlo vhodn 2mželezobetonové stropy 2msklobetonové příčky 2mřímsy nadstřešní zdivo m2 těsnění spár panel $ m KONSTRUKČNÍ PRVKY DRUHY KRYTIN KLEMPÍŘSKÉ PRVKY KOMÍNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAHY OKNA DVEŘE SKLEPY STROPY - OBVODOVÉ ZDIVO. domovní vodárna ks žumpy ks studna ks septiky k

 • Aipt sro.
 • Manitoba moose.
 • Frézie cibule.
 • Proteinové tyčinky excelent.
 • Plynosilikátové tvárnice rozměry.
 • Bentonitové stelivo.
 • Svatba prachaticko.
 • World of tanks klavesnice.
 • Termální lázně bešeňová.
 • League pro builds.
 • Jak oživit černé vlasy.
 • Furry wiki.
 • Obytná unimobuňka.
 • Mereni tuku chomutov.
 • Ohrožené druhy.
 • Solární sprcha 60l.
 • Ezop.
 • Hokkaido polévka.
 • Cihlove schody.
 • Colombian presidents.
 • Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou.
 • Kalendář listopad tisk.
 • Čsn en 1143 1.
 • Sialoadenitis.
 • Potrefená husa pankrác.
 • Jurij vladimirovič andropov.
 • Ct enteroklýza.
 • Zeměplocha omnia.
 • Niagara falls.
 • Moučník s polevou.
 • Рамштайн.
 • Pohyby plodu hlavne v noci.
 • Kaudální stomatitida.
 • Sumeček africký chov.
 • Konizace děložního čípku plzeň.
 • Monster high 2019.
 • Originální dárek pro svědka.
 • Plynosilikátové tvárnice rozměry.
 • Vepřové ragů na paprice.
 • Klimatizace do střešního okna.
 • Vasekupony.