Home

Chrám sv. víta referát

Chrám Sv. Víta - Dějepis - Referáty Odmaturu

CHRÁM SVATÉHO VÍTAGotický a novogotický chrám svatého Víta je největší z pražských kostelů. Zde (Chrám Sv. Víta, Dějepis referát Popis královského hradu, hlavního chrámu u sv. Víta a všech jiných kostelův a světských stavení na Hradčanech v Praze. Praha: Kober, 1868. Dostupné online. ZAP, Karel Vladislav. Pražský hlavní chrám sv. Víta, jeho nynější stav a potřeba, aby se již ruka přiložila k dostavění této nejpřednější svatyně v zemi. Chrám sv. Víta v Praze. Čechy. PRAHA- sv. Vít Byla založena podle pověsti kněžnou Libuší 1060-1096- postavena románská bazilika na místě rotundy sv. Václava na Pražském hradě, v níž byl kníže Václav pohřben Za Karla IV (syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského) rozkvět Prah CHRÁM SVATÉHO VÍTA Gotický a novogotický chrám svatého Víta je největší z pražských kostelů. Zde jsou pohřbena těla českých králů, tady je uložena královská koruna s korunovačními klenoty. Svatovítský chrám měří na délku 124 metrů, nejmenší šířka je 60 metrů a strop je vysoký 30 metrů Katedrála sv. Víta v Praze - referát. Hledej: iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Kostel byl postaven z tesaných kvádrů na vápno a obsahoval oltář sv. Víta (od roku 973 biskuý stolec), v severní apsidě byl oltář dvanácti apoštolů a v jižní apsidě oltář knížete Václava. Roku 1253 byl chrám.

Chrám sv. Víta. Chrám sv. Víta je nejkrásnějším a nejhonosnějším pražským kostelem.V jeho dějinách se odráží počátky křesťanské kultury v Čechách. Je mausoleem českých panovníků a jsou zde také uloženy české korunovační klenoty.. Historie stavby chrámu sv. Víta Období: 1000-1352. Chrám Sv. Víta, nejvýznamnější česká sakrální stavba, se nachází uprostřed areálu Pražského hradu na třetím nádvoří. Byl prvním katedrálním chrámem v Čechách, sídelním kostelem hlavy církve, (arcibiskupa pražského) a zároveň dvorním kostelem hlavy Českého státu (Metropolitní chrám svatého Víta, Vojtěcha a Václava) (Arcichrám sv. Víta na Pražském hradě) HISTORIE STAVBY. Základní kámen gotické katedrály byl položen 21. 11. 1344 Karlem IV., arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a Janem Lucemburským v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství (30. 4. téhož roku) Stojí zde také chrám sv. Víta, jehož věže dodávají Pražskému hradu tak typického tvaru.Mohutná gotická stavba, nádherná svou vnější i vnitřní výzdobou, je již sama o sobě jedinečnou stavitelskou památkou.Je tu hrobka českých králů se sarkofágy Karla IV., Jiřího z Poděbrad, Ladislava Pohrobka, kaple s ostatky sv.

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha - Wikipedi

Šlo především o chrám sv. Barbory, jehož stav se po polovině 19. století jevil vice než kritický. Velká ace obnovy chrámu sv. Barbory se podařila a roku 1905 mohl být chrám znovu slavnostně vysvěcen. Další významnou kutnohorskou stavbou, jejíž stav byl více než tristní, byl kdysi slavný Vlašský dvůr První chrám sv. Víta, který měl podobu rotundy, byl založen knížetem Václavem, jenž se stal svatým patronem a nebeským ochráncem národa Čechů a české země. Protože do tohoto prvotního chrámu bylo tělo svatého Václava ze Staré Boleslavi převezeno, získalo toto místo nové posvěcení Chtěl přestavět Chrám sv. Víta: Zimní král vládl Čechám jeden rok, před 385 lety zemřel jako štvanec. Blesk, 29. 11. 2017 Ve středu si připomínáme úmrtí krále, který na českém trůnu setrval pouhopouhý rok. Přesto se nesmazatelně zapsal do českých dějin přezdívkou Zimní král - kaple sv. Ondřeje - rotunda sv. Víta ( přestavěna na Spytihněvovu baziliku a ve 14. st.katedrálu sv. Víta ) Vyšehrad : kamenné opevnění - O zbytek , nebyl přestavován, a tak je: - rotunda sv. Martina (jediná dochovaná ) - 6 kostelů - kapitulní chrám Petra a Pavl Svatovítský chrám; (vedle toho existuje pojmenování katedrála sv. Víta, svatovítská katedrála, příručka doporučuje psát toto spojení s malým ― patrně proto, že se nejedená o oficiální název ― nicméně ani psaní s velkým nelze hodnotit jako závažnou pravopisnou chybu, tedy hurrrá!!!) ― tradiční způsob psaní.

Chrám sv. Víta v Praze - referaty-seminarky.c

Chrám Sv. Víta - MATURITA.C

 1. antou města je pozdně gotický katedrální chrám sv. Barbory. Byl založen již roku 1388 a prvním stavitelem chrámu byl Jan Parléř, syn stavitele chrámu sv. Víta v Praze Petra Parléře
 2. cmistra Viléma z Vřesovic sňat jest z kostela Barborského na Horách Kutnách kalich velký, pozlacený, na štítu před lety postavený; a to dolů snětí stalo se na potupu evangelitského religionu se přidržícím. — Mikuláš Dačický z Heslova k roku 162
 3. Ta se pak během staletí rozrostla v chrám sv. Víta, neodmyslitelný symbol české metropole. Smrt ve Staré Boleslavi . Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi údajně v pondělí 28. září, které připadá na roky 929 nebo 935. Ačkoli se historici a kronikáři po staletí přikláněli spíše k první variantě, pozdější.
 4. Pražský hrad - katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Kamil Hilbert, který dovedl stavbu v roce 1929 ke konci, kdy byl chrám u příležitosti Svatováclavského milénia slavnostně vysvěcen. Bylo to 12. 5. 1929 - slavnostní znovuvysvěcení
 5. antní stavbou Pražského hradu a sídelním kostelem arcibiskupa pražského. Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344-1419, 1490-1510, 1556-1593 a 1873-1929 (západní část). V letech 1060-1920 byla zasvěcena třem významným českým světcům - sv.

Katedrála sv. Víta v Praze: referát

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha - AtlasCeska.c

 1. árky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce stručně popisuje stavbu chrámu od původní románské rotundy až do posledních větších dostaveb v roce 1929 a vyjmenovává stavebníky, architekty a hutě, které se staveb.
 2. V Arcibiskuém paláci na Hradčanském náměstí došlo k odhalení vzhledu nových honosných varhan, které budou zdobit Chrám svatého Víta. Jde o designerský počin, který bude respektovat rozlehlý interiér katedrály, zdobit ho bude pro naši republiku specifický křišťál. Má proto jít o šperk, který na sebe nebude strhávat celou pozornost, ale jemně dotvoří ráz.
 3. Chrám Sv. Víta. Prohledat tento web. Hlavní stránka. Dějiny chrámu. Exteriér. Interier. Otevírací doba. Pověsti. Mapa webu. Interier. Hlavní loď trojlodní katedrály je klenutá nepřetržitou síťovou klenbou Petra Parléře, použitou zde poprvé na evroém kontinentu. Postranní nižší boční lodi jsou spojené kol dokola.
 4. Karlštejn, opravil Pražský hrad, začal stavět chrám sv. Víta a tak dál.) Praha se tehdy stala jedním z největších měst v Evropě. Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna - sochařské portréty od Petra Parléře (chrám sv. Víta) podobizna Karla IV
 5. Chrám Svatého Víta 01. Chrám Svatého Víta 02. Chrám Svatého Víta 03. Chrám Svatého Víta 04. Chrám Svatého Víta 05. do Prahy na pozvání krále Karla IV. v roce 1356 a po zesnulém Matyášovi z Arrasu pokračoval ve stavbě chrámu Sv. Víta v Praze. Parléř přepracoval původní plány, vystavěl chór katedrály, který.
 6. ule! Pracovali jste s parcovním sešitem - listy 4/A (Románské stavby) a 5/A (České země v období přemyslovských knížat) cvičení 1 a 3

V gotickém slohu byla zahájena stavba chrámu svatého Víta na Pražském Hradě, jsou v něm postaveny četné pražské kostely ( např. Panny Marie Sněžné, Týnský chrám, Staronová synagóga v Praze), měšťanské domy v Kutné Hoře, chrám svatého Bartoloměje v Kolíně nad Labem, chrám sv. Ahoj Zdeňku tak jak se ti líbil můj referát doufám že jo.Dyštak mi napiš na tuhle adresu: Vtes@volny.cz Tohle jsem psal v roce:2001 a dnes 12.08.2002 jsem to přepisoval z papíru do počítače Pražský hrad a chrám sv. Víta, Karlův most, Národní divadlo, Tylovo divadlo, Staroměstská radnice, Týnský chrám, Prašná. Král Vladislav II. zahajuje přestavbu Pražského hradu, kterou svěřuje do rukou saského stavitele Benedikta Rejta . Benedikt Rejt v Čechách navrhuje Vladislavský sál a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře ve stylu pozdní gotiky. Na stavbě chrámu sv. Jiří, založený Vratislavem, a začal budovat chrám sv. Víta, rozlehlou čtyřapsidovou rotundu s přístavkem pro schodiště. Tato monumentální rotunda svatovítská byla skvělým příkladem raně středověké stavby, ve střední Evropě jedinečným. Václav udržoval přátelský poměr k Řeznu a jeho biskupovi chrám sv. Víta na Pražském hradě. okna s vitrážemi jsou nádherná umělecká díla lomený oblouk má nahoře špičku Po smrti Karla IV. vládl jeho syn Václav IV. a později další syn Zikmund Lucemburský (kterému se říkalo Liška ryšavá)

- stavby: - chrám sv. Víta + kaple sv. Václava - královský palác na PH - Karlštejn - pro uložení českých i říšských korunovačních klenotů a důležitých listin - systematicky znázorněn ve třech výškových úrovních - pozemský svět (král. palác) - prostor pro očištění duše (kostel Panny Marie s kaplí sv. referát za listopad: jan amos komenský Čechy a morava, josef kajetÁn tyl, mariÁnskÉ lÁznĚ, chrÁm sv. vÍta, litvÍnovŠtÍ hokejistÉ, pouŤ v oseku, vÁnoČnÍ trhy. dÚ Č.28 nejvĚtŠÍ mĚsto v jiŽnÍch ČechÁch jsou ČeskÉ budĚjovice. nejznÁmĚjŠÍ obce v krkonoŠÍch jsou ŠpindlerŮv mlÝn a pec pod snĚŽkou

Jemu vděčíme za nádherný hrad Karlštejn, chrám sv.Víta ( myslím ), Karlův most, Karlovu univerzitu a i za Karlovy Vary- moje rodiště. Mimochodem byl to král Český a císař Římský. Jo a to co sem napsala, smolim z hlavy, ptž o dějiny naší země se zajímám od šesti let : Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Cestopisy - Kryštof Harant z Polžic a z Bezdružic (Odborný referát) › OBSAH: 1. Vymezení literárního žánru 2. Doba a vznik cestopisů 3. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 3.1. Život Kryštofa Haranta 3.2. Harant - spisovatel a.. chrám sv. Víta, hrad Karlík,hrad karlštejn, hrad Lauf a hrad Oybin(německo, hrad Kašperk, karluv most, karlovy varykarlovu univerzitu a ješte spousty dalsích veci :D Anonym Kyhely referÁt vytváříme výpisky, výtah - vybíráme to nejdůležitější. Čechy a morava, josef kajetÁn tyl, mariÁnskÉ lÁznĚ, chrÁm sv. vÍta, litvÍnovŠtÍ hokejistÉ, pouŤ v oseku, vÁnoČnÍ trhy. dÚ Č.25 nejvĚtŠÍ mĚsto v jiŽnÍch ČechÁch jsou ČeskÉ budĚjovice. nejznÁmĚjŠÍ obce v krkonoŠÍch jsou ŠpindlerŮv. Křížové výpravy referát. Křížové výpravy - panovnici. Křížové nebo křižácké výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali.

Chrám svatého Víta (Katedrála svatého Víta) - PrahaPamatky

Příklad halového kostela (chrám sv. Mořice v Olomouci). Z pohledu do interiéru je zcela patrná stejná výška lodí. 3. Hrad Hrady spojujeme s gotikou právě tak, jako katedrály. Jsou sysmbilem středobvěku. Gotické hrady jsou - na rozdíl od románských donjonů - komplikocvané pevnosti s tzv. palácem n Raný středověk - 5. - 11. století = feudální společnost Znaky: období od roku 476 = pád Západořímské říše na půdě Západořímské říše se vytvořila germánská království, která navázala na tradice Římské říše = k antické kultuře přistoupily nové etnické skupiny = germánské, slovanské a arabské, které se staly nositeli středověké kultury. - Život ve středověku - uč. s. 38 - 39, k hotovému zápisu si nakresli gotický chrám sv. Víta ze s. 35 a popiš prvky gotiky podle obr. na s. 39 - podívej se na gotickou módu 41

Pražský hrad - Katedrála sv

Chrám sv. Víta v Praze . Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře . 22 Nejpočetnější část středověké společnosti tvořili venkované. 23 Úspěchy a nečekané pády posledních Přemyslovců Přemysl Otakar I. Přemysl Otakar II. Václav II 30. - 40. léta 19. st. - růst politického uvědomění, otázka národní svobody, probíhající národní obrození; 50. léta - Rakousko se po porážce revoluce 1848-9 vrátilo k absolutismu, v čele nově František Josef I. (vládl až do r. 1916), významnou osobností byl rakouský ministr vnitra Alexander Bach, odtud léta bachovského absolutismu - ekonomický rozvoj, ale.

Už kolem roku 1060 byla z příkazu Spytihněva II. zbourána rotunda sv. Víta a na její místo postavena bazilika, předchůdkyně gotické katedrály, zasvěcená Sv. Vítu, Václavu a Vojtěchu. Trojlodní románský chrám z bílé opuky byl 70 metrů dlouhý a na tehdejší dobu v našich zemích zcela nevídaný. Kostelu sv. Chrám Svatého Víta. Kostel sv. Mořice v Olomouci. Referát na téma od Mnichova k okupaci se zabývá především politickým, ale také obecně společenským či hospodářským vývojem u nás od dojednání Mnichovské dohody po začátek německé okupace dne 15 10. Praha - katedrála sv. Víta - Katedrálu založil už Jan Lucemburský spolu se svým synem Karlem. - Stavbu zahájil stavitel Matyáš z Arrasu a po jeho smrti v ní pokračoval Petr Parléř. - Toto dílo mělo klíčový význam pro další vývoj gotického slohu nejenom u nás, ale

3. Týnský chrám 4. kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 5. kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici 6. chrám sv. Mikuláše na Malé Straně 7. Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 8. Lor eta 9. Chrám sv. Víta 10. letohrádek královny Anny 11. Vyšehradský hřbitov 12. Staronová synagoga 13. Novoměstské. Karel IV. měl 4 manželky,nechal postavil karlův most,Karlovu Univerzitu,chrám sv. Víta.Patřil do rodu Lucemburků.Byl český král a římský císař. Příspěvek z 4. listopadu 2008 ve 20:34 Karel VI.Karel IV.-po roztržce rodicu byl násilne odnat matce a byl izolován na Lokti a na Krivokláte. Od sedmi let byl vychováván ve Francii. Zde byl zasnouben se stejne starou Markétou (Blankou) z Valois, sestrou následníka francouzského trunu. -

3. Týnský chrám 4. kostel sv. Mikuláše na Starom ěstském nám ěstí 5. kostel sv. Cyrila a Metod ěje v Resslov ě ulici 6. chrám sv. Mikuláše na Malé Stran ě 7. Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehrad ě 8. Loreta 9. Chrám sv. Víta 10. letohrádek královny Anny 11. Slavín 12. Staronová synagoga 13. Novom ěstské radnice 14. Karel IV. - životopis. Karel IV., český a německý král a římský císař, je bezesporu jeden z největších panovníků dějin české historie a o jeho životě byla napsána řada studií a knih.My se proto zaměříme pouze na základní a osudové mezníky jeho života, jak je asi prožil on sám.. Rozcestník: Karel IV český král a císa

Video: Praha - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Referát vychází z pramenů pozůstalosti, vzpomínek, archivů a tisku. Jan Uhlík Antonín Podlaha a chrám sv. Víta V nesmírně rozsáhlé a rozmanité činnosti biskupa Podlahy tvoří aktivity věno-vané katedrále velmi významnou kapitolu. Po zvolení kanovníkem u sv. Víta Oficiální webové stránky sdružení České dědictví UNESCO představující památky v České republice zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO a města, ve kterých se nacházejí Šok, tomu neuvĚŘÍte, co se v tÉhle zemi dĚje! chrám sv. Víta vláda nechala zateplit polystyrenem! Vakcínu si doma vyrobte sami, vzkazuje vláda občanům Andrej Babiš v rámci roadshow rozveze roušky každému, komu to slíbil Správy zo zahraničia z denníka SME - nepretržite aktualizované Za jeho vlády dochází k rozvoji všech oblastí - gotické architektury (Chrám sv. Víta, Karlův most, Nové Město pražské, Karlštějn), vzdělanosti (univerzita), náboženství (kult svatých patronů, zakládání klášterů a kostelů, povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, zřízení biskupství v Litomyšli.

BIRNBAUM Vojtěch: Chrám sv. Víta. Kniha o Praze I. Praha 1930; BLAŽÍČEK Oldřich Jakub / KROPÁČEK Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991; BŮŽEK Václav: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků. České Budějovice 200 Real Madrid v AC Milan: 2-3 #UCL 2009-2010 Group Stage - (Sky) Fabio Caressa - FULL HD - Duration: 11:06. Bagrat Aristakesian Recommended for yo Víta, Královský palác, chrám sv. Jiří, Zlatou uličku, Národní divadlo, Národní muzeum, Vyšehrad a mnoho dalších skvostů naší historie. Součástí výletu bylo také shlédnutí moderně pojaté činohry Maryša v Národním divadle, které nás zaujalo svým netradičním pojetím a opravdovostí Stanovili jsme to nejdůležitější, co chceme vidět: Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí, Staroměstský orloj. Žáci ve 4. a 5. třídě se rozdělili do pěti skupinek. Každá dostala za úkol zpracovat krátký referát na příslušné téma

Chrám sv. Petra (a sv. Pavla) na Budči byla postavena před rokem 905, tedy ještě za existence Velkomoravské říše, a tak je vůbec nejstarší, doposud stojící stavbou v České republice. Čtvrtou českou, historicky prokázanou, svatyní a zároveň druhou na Pražském hradě byla basilika sv. vid ěli st řídání stráží a Chrám sv. Víta. Nachází se v něm krásné sochy, nádherná vitrážová okna, kaple sv. Václava, ve které jsou uloženy české korunova ční klenoty. Pak jsme šli Zlatou uli čkou až do v ěže Daliborky, kde bývala hladomorna. Nakonec jsme navštívili velkou výstavu hra ček

Kutná hora Referát » Splhej

 • Runczech ičo.
 • Tilak mitre.
 • Čaj rostlina.
 • Danielle campbell f*&% the prom.
 • Cysta na obličeji.
 • Výmluvy u gynekologa.
 • Jarní cibulové květiny.
 • Wilson reality.
 • Pozitiva behani.
 • Kostýmy 60. léta.
 • Vosík druhy.
 • Moana how far i'll go.
 • Losování na facebooku.
 • Chemoplast hokej nahradni dily.
 • Dílenská příručka zetor 6718 ke stažení.
 • Bmw e39 530d prodej.
 • Gril s flavorizérem.
 • Pan american 914.
 • Sinokarotický reflex.
 • Jak zjistit heslo na messenger.
 • Mandala obrázky.
 • Hadi anakonda.
 • Klubová výstava chropyně.
 • Idealni miry modelek.
 • Moda pro ženy po 40.
 • Svatební košile rozbor.
 • Švestky pro miminko.
 • Obrázky na popisování.
 • Kiržač rusko.
 • Omalovánky princezna elsa.
 • Airport express praha.
 • How to set facebook cover video.
 • Opuštěné stavby karlovy vary.
 • Seeberg.
 • Nákup hudby online.
 • Adenom hypofýzy příznaky.
 • Duchess kate.
 • New balance 247.
 • Arktída.
 • Šindel bobrovka cena.
 • Thriller clona.