Home

Řezné úhly

Optimální řezné úhly soustružnických nožů Se zmenšováním hlavního úhlu nastavení se zvětšují řezné síly a naopak. Větší řezné síly mohou pak způsobit chvění a deformace obrobku. Velikost hlavního úhlu nastavení se proto musí volit se zřetelem k tuhosti stroje karuselové - nože s velkými průřezy stopky (50×40 až 80×80 mm), často osazené hlavicemi revolverové - krátké nože s pájenými destičkami z SK, s malými průřezy stopek (ČSN 22 3810 ÷ 22 3826) automatové - nože s pájenými destičkami z SK, s velmi malými průřezy stopek (od 5×5 mm) (ČSN 22 3776 ÷ 22. Na tvaru zubů pilového listu se vám zde pokusím vysvětlit základní řezné úhly, se kterými se setkáte i u dalších řezných nástrojů (například kotoučových nebo pásových pil):(tady vobrázek+vysvětlivky)Geometrie řezného klínu zubu pily bude záviset především na druhu obráběného mateiálu a druhu nástroje. Úhel. Základní řezné úhly α úhel h řbetu, β úhel b řitu, γ úhel čela, δ úhel řezu . PRI-T-Z1-04_0F Řezání kov ů_úvod 3 / 4 1.1.3 ROZTE Č ZUB Ů • Rozte č zub ů je vzdálenost od vrcholku zubu k vrcholku zubu. • Pro řezání tvrdých a tenkých materiál ů, krátké řezy volit jemné roz-.

Optimální řezné úhly soustružnických nožů TumliKOVO

Ostření RP s rozvedenými zuby a RP s pěchovanými zuby. Ostření se provádí zásadně na rozvedené pile, ne naopak. Pokud by se rozváděla již naostřená pila, změní se jednak řezné úhly na zubech a pila bude mít tendenci zabíhat a jednak hrozí obsluze brusírny poranění při rozvádění ostrých zubů Řezné nástroje mají sice různé tvary a provedení - soustružnický nůž, fréza, protahovací trn, brusný kotou apod. - funkní ásti břitu jsou však u všech nástrojů potřebné znát nkteré úhly v rovinách, které mají významnou polohu k nástroji (souřadnicový systé Řezné úhly se volí se zřetelem na trvanlivost břitu, jakost povrchu obráběné součásti, řezné podmínky, velikost řezného odporu, tuhost stroje a pevnost břitové hrany. Velikosti jednotlivých řezných úhlů se určují podle technologických tabulek, nebo podle doporučení výrobců nástrojů v jejich katalozích Nesprávné řezné úhly způsobují rychlejší otupování nástroje, zkracují životnost a zvyšují řezný odpor. Tím se stává obrábění namáhavější a u strojů dochází také k jeho zahřívání. Proto mají jednotlivé úhly svůj význam. Úhel hřbetu ( - má vliv na tření o obráběnou plochu

Přesnost měřicího přístroje je schopnost měřicího přístroje poskytovat výstupní signály blízké pravé hodnotě. Pozn.:Termín přesnost je kvalitativní pojem. Nejistota měření je parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině Broušení řetězů motorových pily, jak na to. Řezný výkon motorové pily závisí kromě kvality a výkonu motoru motorové pily v rozhodující míře na řezné soupravě. Ostrý a dobře udržovaný pilový řetěz vám usnadní práci. Zajišťuje delší trvanlivost celé řezné soupravy, tvořené pilovým řetězem, vodící lištou a řetězkou Základní řezné úhly - rovina ortogonální. Úhel hřbetu α (alfa) - je úhel svíraný mezi hřbetem zubu frézy a tečnou k obvodu nástroje, ovlivňuje tření mezi nástrojem a obrobkem, úhel břitu β (beta) - je úhel svíraný plochou hřbetu a plochou čela. Čím menší tento úhel je, tím je snadnější jeho vnikání do. Zpravidla se dají nastavit alespoň dva řezné úhly a to 90° a 40°, u kterých výrobci udávají i potřebné řezné výkony kotoučů. Některé stolní pily se na stůl pouze pokládají. Jde o přenosné / mobilní modely, ideální pro hobby využití

Řezné nástroje. Univerzální a velice ostré kleště se kterými lze rychle vyřezat pásky tloušťky až 38 mm. Kleště najdou své uplatnění při řezání kůže, papíru, textilu i gumy. Balení obsahuje nastavitelný úhelník se kterým můžete vyřezávat úhly 90°, 45°, 60°, 75° výsledku naostření, správné úhly čela a horního břitu se nastaví automaticky a tím je zajištěn nejlepší možný Potom upravte všechny řezné zuby na této straně na stejnou délku, pak motorovou pilu obraťte o 180° a upravte všechny řezné zuby na druhé straně. Všechny řezné zuby upravte na délku řídícího zubu Břit (neboli řezný klín) je aktivní část řezného nástroje, která při obrábění vniká do materiálu a odděluje třísky.. Základní úhly řezných nástrojů jsou znázorněny na obrázku soustružnického nože. α - úhel hřbetu; β - úhel břitu γ - úhel čela; Úhel břitu je dán nástrojem, ale skutečné funkční tzv. řezné úhly čela a hřbetu se.

Soustružnický nůž - Wikipedi

 1. Na klasických cirkulárkách bývají obvykle řezné kotouče o průměru 40 a více centimetrů, které nemají tzv. šraňk, tedy střídavé vyklonění zubů na jednu a na druhou stranu. Tento výklon zajišťuje, že se pila při zářezu do dřeva nedusí a u velkých kotoučů je nahrazen střídavým šikmým zbroušením zubů
 2. PENTA - na špici v kvalitě a servisu elektroerozivních strojů. Elektroeroze je náš život. Elektroerozivní stroje, drátové řezačky, hloubičky a spotřební materiál (grafit, normálie, elektrody,) prodáváme a servisujeme úspěšně již 19 let. PENTA TRADING také zastupuje značky STEINEL, HIRSCHMANN, FANUC, EXERON
 3. Obr. 5: Úhly nastavení. Nástrojový úhel nastavení hlavního ostří κ r. Nabývá hodnoty od 45° do 90°. Hodnota úhlu nastavení hlavního ostří se projevuje na: tvaru třísky (tloušťce odřezávané vrstvy) delce ostří v záběru, na němž závisí poměr složek síly řezání v nástrojové rovině základní P
 4. imálně dva řezné úhly a to 90° a 45°, u kterých výrobci udávají řezné výkony kotouče. Stůl, nebo podstavec dále obsahuje pojezdové kolejnice, vodítka či sběrný sáček na piliny, LED přisvětlení či laserové ukazovátko. Stůl pro stolní kotoučovou pilu musí být robustní a.
 5. Řezné rychlosti, které se u nich používají, jsou zcela běžné, ale díky vysokým hodnotám a p a f z v kombinaci s velkou hodnotou a e jsou tyto frézy velice produktivní. Vstup do záběru Vzhledem k náročným podmínkám obvyklým při těžkém frézování se vstup do záběru často stává jeho kritickou fází
 6. Nesprávně volené řezné úhly mohou zhoršit jakost obrobené plochy, urychlit otupení břitů a tím snížit životnost nástroje. 3 Úhel břitu - čím větší je úhel břitu, tím větší je i odpor obráběného materiálu proti vnikání nástroje. Bylo by vhodné volit tento úhel co nejmenší, ale břit se rychleji otupuje a.
 7. Řezné úhly a jejich vliv na obrábění Závislost trvanlivosti ostří nástroje na řezné rychlosti. Je-li známá hodnota odpovídající určité řezné rychlosti může se pro stejné podmínky obrábění a novou řeznou rychlostí určit neznámá trvanlivost

Ruční Zpracování Kovu - Řezán

určuje řezné úhly, které jsou vymezeny rovinnou řezu a základní rovinou. Jejich velikost ovlivňuje řezný odpor a jakost obrobené plochy. úhel hřbetu α (alfa) - je svírán hřbetem nástroje s rovinnou řezu a vliv na tření hřbetu o obrobenou plochu. Čím je menší úhel hřbetu, tím je větší tření, styčná plocha. Základní řezné úhly α = úhel hřbetu β = úhel břitu γ = úhel čela δ = úhel řezu U pilových listů bývá úhel čela od 0°do 10° na β závisí pevnost zubu tvrdé materiály -> β je větší měkké materiály -> β je menší Tam, kde vzniká tříska je čelo! Druhy pil: (dodatek Řezné podmínky a způsob tvorby třísky jsou patrné z obrázku. Materiál se odděluje v podobě hobliny , která se tvoří o čelo břitu nože hoblíku 1.1. Řezné úhly na noži hoblíku Pro kvalitní povrch a snadnost obrábění jsou důležité : • tloušťka třísky l • úhel čela - gama • úhel břitu - beta 1.2 Řezné úhly. Nakreslit do sešitu. Previous activity STT přípravy - část 6. Přejít na... Next activity Základy. Obráběcí nástroj, řezné úhly - prezentace. Klikněte na odkaz VY_32_INOVACE_TS_12.pps pro zobrazení souboru.. Teorie soustružení - základní pojmy - prezentac

 1. Vražedné řezné rány bývají nejčastěji na krku a na záhlaví, ale mohou být na kterékoli části těla.Bývají vedeny přes oděv. Obvykle jde o jednu hlubokou ránu, vzácněji jich bývá několik, zvláště předcházel-li usmrcení zápas a zmítání oběti.V tomto případě nebývají rovnoběžné s hlavní ranou, která na krku probíhá nejčastěji vodorovně
 2. A pak se pokusit nastavit řezné podmínky podle výše uvedených faktorů. S pomocí vzorců uvedených níže potom pokračujte v nastavení vhodné rychlosti posuvu. To vám pomůže rychleji dosáhnout lepších výsledků a budete mít zásadní informace, které při frézování využijete
 3. technické parametry: 1000mm: doplňující parametr: rozměr základny 1210x200x25mm, max. délka řezu 1000mm, max. délka příčného řezu 700x700mm, hmotnost 11,0k
 4. Tvary zubů. Pro řezání v dílnách či na zahradě se můžeme nejčastěji setkat se zuby, které se podle tvaru dělí na rovné, střídavě šikmé a trapézové, případně s jejich různými kombinacemi.Dále se používají kotouče se zuby kónickými nebo vydutými, jež jsou určeny pro speciální řezy.. Zuby rovné a střídavě šikmé - na masivní dřevo, stavební řezivo.
 5. Řezné úhly nástroje jsou odvozeny od materiálu nástroje, pevnosti a tvrdosti zpracovávaného materiálu. Úprava pilového listu Aby pilový list při řezání nedřel o stěny spáry to nejčastěji docílíme nejčastěji: • Zvlněním zubů - řada zubů tvoří vlnovk
 6. Řezné úhly definujeme v rovinách, které jsou na sebe kolmé a protínají se v bodě na ostří: - Pr základní kolmá na směr hlavního pohybu u soustružení II s rovinou ložnou u obrábění s rot.pohybem nástroje prochází osou nástroje - Ps ostří prochází ostřím a je tečná k řezné ploše - Po měřící je kolmá na.
 7. Menší řezné úhly - cca 5° jsou pravidelně a často doostřovány hlazením na látkách a usních s přidáním brousící a leštící suspenze nebo bez ní. To se ale týká především holičských aplikací a samurajských zbraní )

Multimediální výuka SOUSTRUŽEN

Je perfektní kotouč pro výstavbu interiéru či výstavnictví. Střídavě řazené trapézové a ploché zuby z tvrdokovu zabezpečují výkonné řezání nejrůznějších materiálů a výsledkem jsou čisté řezné hrany. Negativní úhly čela zajištují bezpečnou práci v různých materiálech Efektivní využití řezné hrany. Každý hrot břitových destiček CoroTurn® Prime je opatřen třemi řeznými hranami. Jednotlivé řezné hrany slouží buď pro podélné soustružení, obrábění čelních ploch nebo pro tvarové obrábění, čímž je dosaženo rozložení opotřebení na delší část břitu a nikoli pouze na špičku břitové destičky ŘEZNÝ NÁSTROJ . Základní pojmy, nástrojové roviny, nástrojové řezné úhly. Kinematika obrábění. Řezná síla. Mechanismus tvorby třísky - tvorba třísky a druhy třísek, plastické deformace, objemový součinitel třísky.. Nárůstek - zpevnění povrchové vrstvy, zbytkové pnutí, drsnost obrobené ploch

Úhel — Matematika

Obrábění: V tomto modulu lze vypočítat: - řezné rychlosti (otáčky, posuvy) - objem odebraného materiálu - hmotnost odebraných třísek - čas obrábění - průřez třísky - tloušťku třísky - jakost obrobeného povrchu - údaje potřebné při soustružení kuželu(kuželovitost, úhly) - údaje potřebné při frézování. Agresivnější řezné úhly pro rychlejší vrtání. speciálně broušená karbidová destička vrtáku pro rychlé vrtání.do cihel, tvárnic, zdiva, betonu a žuly. Menší úhly řezné hrany způsobují tvorbu dlouhých třísek. Rozhodujícími faktory pro kontrolu tvorby třísek je však řezná hrana a geometrie utvařeče třísek (za předpokladu, že použité řezné podmínky jsou pro danou geometrii vybrány správně). Obr

geometrií, která umožňuje zvýšení řezné rychlosti a prodloužení životnosti nástroje. Nástroj je výjimečný tím, že má odlišné úhly stoupání šroubovic. Tyto frézy jsou vhodné na frézování bokem i tvorbu uzavřených či otevřených drážek. Frézu je vhodné použít, pokud při obráběn Řezné materiály z oxidové keramiky (keramické materiály) • tvrdost za teploty 1300°C • jsou slinuté smíšené keramiky z oxidu hliníku (AL2O3) s přimísením karbidu titanu (TiC) a jiných látek a keramického pojiva • odolné proti korozi, avšak nesnáší rázy a namáhání v ohybu • pro jemné soustružení oceli a. 1.2.1.1 Nástrojové ezné úhly Nástrojové řezné se zobrazují v řezech nástroje pomocí nástrojových rovin (obr.1.3). Tyto úhly se oznaují vlastním znakou úhlu s indexem příslušné roviny roviny. Obr. 1.3 Nástrojové řezné úhly soustružnického nože (ve statické soustavě)1 Názvy nástrojových rovin a základních úhl

Základy obrábění - Sweb

Řezné úhly Tvorba třísky při řezání kovů Pěchování materiálu před břitem nástroje, klín začíná vnikat do materiálu _____ TECHNICKÁ DOKUMENTACE - 9. Pilový list, řezné úhly 18 Začátek porušování soudržnosti materiálu, počátek vzniku trhliny. Řezné úhly se definují v soustav ě nástrojových rovin následovně: α - úhel h řbetu (úhel mezi rovinou h řbetu a rovinou Ps), β - úhel b řitu (úhel mezi rovinou h řbetu a rovinou čela), γ - úhel čela (úhel mezi rovinou čela a rovinou Pr), δ - úhel řezu (α+ β) Profesionální řezačka obkladů, max. tloušťka řezaného materiálu 16 mm, max. délka řezu 800 mm, úhlové pravítko s aretací pro řezání pod úhly 0 ° -45 °, vodící lišta tvaru X, uložení řezné hlavy na šesti zapouzdřených ložiscích, vysoká přesnost řezu, lehký posuv, řezací kolečko ze slinutých karbidů s ložiskem, rozměr základny 1010x200x25 mm. Agresivnější řezné úhly pro rychlejší vrtání. speciálně broušená karbidová destička vrtáku pro rychlé vrtání. do cihel, tvárnic, zdiva, betonu a žuly Více informací o produktu . Upřesnit výběr Skladem Cena s dopravou. Počet e-shopů: 1.

Ostření zubů : Pilan

Jak správně naostřit, nabrousit řetěz motorové pily

• řezné podmínky pro jednotlivé typy nástrojů • porovnání monolitických fréz - HSS, HSSCo, TK, PM • typy upínacích stopek - popis, výhody, nevýhody • HSC frézování • řezné úhly nástrojů pro frézování • porovnání nástrojů jednotlivých výrobc Agresivnější řezné úhly pro rychlejší vrtání. speciálně broušená karbidová destička vrtáku pro rychlé vrtání

Ke mletí kávových zrn se využívá mlýnek Aroma G2. Má přesně nastavené řezné úhly, aby byla zrna důkladně rozmělněna se zachováním maximálního množství chuti a aroma po extrakci. Pro zvolení optimální doby extrakce se využívá pulzní extrakční proces Popis . Scheppach DI 850 je výkonná, dvourychlostní příklepová vrtačka, vhodná pro přesné vrtání do většiny konstrukčních materiálů. Díky funkci příklepu umožňuje i snadné vrtání do cihlových nebo betonových zdí. S vhodným příslušenstvím nebo nástavci se může využít i ke šroubování, broušení nebo míchání stavebních materiálů Rozdíl mezi řeznou ránou a odřeninou je, že řezné rány jsou delší, jejich okraje jsou hladké a úhly ostré. Nejhlubší bývají uprostřed. Odřenina je méně hluboká než řezná rána a krvácení, pokud k němu vůbec dojde, je jen minimální Ústav základního zpracování dřeva Bc. Slezáková Světlana 8. 3. 2016 Broušení dřeva Obsah Charakteristika broušení Brusivo Formy brusiv Pojení brusiv Brousící materiál Zrnitost Tvorba třísky Řezné úhly Ruční brusky Strojové brusky Grafy strana * Charakteristika broušení Broušení je jeden ze způsobů speciálního třískového obrábění dřeva - pro pohodlné provádění práce ze vzpřímené polohy, aby se zabránilo zbytečnému natažení svalů a bolestem zad - 3 nastavitelné řezné úhly pro řezání v libovolném směru - otočná hlava pro horizontální i vertikální ořezávání - cepe

Nové produktivní nástroje a řezné materiály

Dlouhé řezné hrany jsou realizované malými úhly špice. K tomu by vrtáky pro CFRP měly vyvíjet nízké osové síly pro zamezení vyštípávání na výstupu. Toto vše předpokládá spíše ostré řezné geometrie s malými úhly břitu. Úhly hřbetu dosahují 20 stupňů při úhlech stoupání šroubovice kolem 30 stupňů Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Nůžky na trávu. Vybírejte si Nůžky na trávu podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece řezné úhly. Sem patří úhly, které jsou přímo určeny normou ISO podle tvaru vyměnitelné břitové destičky. ad b) Pracovní souřadnicová soustava, podle které se určuje geometrie nástroje v průběhu procesu obrábění. Tyto úhly analogicky nazýváme pracovními úhly a jsou závislé především na poloze, v řezné rány . tahem a tlakem ostrého předmětu po kůži hladké okraje, ostré úhly, periferie mělká, centrum nejhlubší, nejvíc krvácí, kolíbkovitý tvar tvrdá tkáň nebývá porušena, pouze nářez periostu příčina smrti -> hemoragický šo

devším v konvenčním obrábění, kdy lze vlivem ostření měnit řezné úhly nástroje v závislosti na obráběném materiálu. Do druhé skupiny slinutých karbidu patří břitové destičky, které díky svým mechanickým vlastnostem jsou předurčené pro vyšší řezné Samostředící hrot pak zajistí snadnější začátek vrtání a agresivnější řezné úhly vrtání urychlí. Dále můžete vybírat z nástrojů jako jsou např. sady vykružovacích korunek nebo různé typy fréz do dřeva. Zahrada Zahradní a hospodářské nářadí hadice, kolečka, lopaty, atd. Technická část, soustružení závitů, doporučené řezné podmínky, způsoby soustružení závitů, vícezubé závitové destičky, počet průchodů, metody řezání zívitů Naše vestavěné úhly hřbetu automaticky zajišťují destičce vedlejší úhel hřbetu ω Malé úhly nastavení proto používáme při hrubování dlouhých obrobků s velkými průměry nebo při hrubování tvrdých materiálů. Axiální síla je poměrně malá. Nože s úhlem nastavení r = 60° až 85° mají radiální sílu malou, takže obrobek se nechvěje. je proto nutné volit menší řezné rychlosti než v.

úhly, řezné prostředí. V nástrojových materiálech jsou shrnuty materiály, které se uplatňují při výrobě nástrojů. Od základních materiálů jakým je např. rychlořezná ocel aţ po moder-ní materiály, kterými jsou např. keramika i diamanty. V þásti nástroje pro výrobu otvorů j Rány bodné, řezné, sečné. Řezné rány vznikají tahem a tlakem ostrého nástroje ve směru jeho dlouhé osy po povrchu těla. Jsou delší, než je šířka rány. Jejich okraje jsou zpravidla hladké a úhly ostré. Nejhlubší bývají uprostřed nebo u úhlu, kde potom končí

Je to úhel mezi hlavním břitem a povrchovou přímkou obráběné válcové plochy. Ovlivňuje tvorbu a lámání třísek a poměr složek řezné síly. Obr. 24. Úhel nastavení při různých typech soustružení Řezné úhly α β γ δ. Obr. 25. geometrie soustružnického nože Úhel čela γ. Ovlivňuje odchod třísky úhly šroubovice odpovídají za odvádění třísek. Z pohledu materiálu, ze kterého jsou vrtáky zhotovené, můžeme odlišit tyto druhy: Řezné hrany těchto nástrojů se rychle otupují a deformují, a tedy stávají se nezpůsobilé pro přesné a výkonné vrtání v kovech

35-250 Mini kosořez plastový | Nářadí » Řezné » Pilky

ELU

Agresivnější řezné úhly pro rychlejší vrtáníspeciálně broušená karbidová destička vrtáku pro rychlé vrtání. do cihel, tvárnic, zdiva, betonu a žuly Uložit ke srovnání 14 K 24) Nástroje pro obrábění Vysvětlete pojem geometrie břitu, nakreslete a popište na soustružnickém noži jednotlivé úhly, co způsobí špatná geometrie a popište metody měření úhlů Břitové destičky - význam, používané materiály, výroba, tvary, způsob upínání Vyjmenujte a popište nástroje pro obrábění vnějších a vnitřních rotačních ploch.

1. Program k prof. Mrkvicovi. Zadání λs = 0°. 25 z 25b Profesionální řezačka obkladů, max. tloušťka řezaného materiálu 18 mm, max. délka řezu 600 mm, úhlové pravítko s aretací pro řezání pod úhly 0° -45°, vodící lišta tvaru X, uložení řezné hlavy na šesti zapouzdřených ložiscích, vysoká přesnost řezu, lehký posuv, řezací kolečko ze slinutých karbidů s ložiskem, rozměr základny 810x200x25 mm, hmotnost 6.

Nejlepší Stolové pily, test 2020 - jak vybírat

Nástroje na řezání a stříhání kůže Pet Hardware

Mezi tyto geometrie a konstrukční kvality patří vysoké úhly stoupání roubovice mezi 40 a 50 stupni, kanály pro chladicí kapalinu procházející nástrojem, zamezující lepení třísek na břity řezného nástroje a umožňující rychlý odvod třísek a ochlazení řezné zóny; nestejnoměrné rozteče zubů pro snížení. Umožňují frézovat plochy pod různými úhly -> Výroba složitých obrobků (např. např řezné nástroje) Stůl stůl se kromě běžných pohybů může otáčet kolem svislé a vodorovné osy Vřeteník je uložen v posuvném rameni Pracovní hlava s vřetenem se může natáčet kolem vodorovné os Laser-cut s.r.o. 4.května 2186 755 01 Vsetín tel: +420 571 431 886 fax:+420 571 431 887 gsm:+420 775 900 920 e-mail: info@laser-cut.c

Návod na broušení řetězu pily AgroCzechia

Břit - Wikipedi

Úhelník kombinovaný 300 mm Kennedy | YnaradiPopis obecné geometrie břitu řezných nástrojů | TumliKOVO

Nástrojové úhly Základní pojmy TECHNOLOGIE - slovo řeckého původu, znamenající souhrn údajů o různých způsobech a prostředcích k vykonání technologických pochodů. Ostří nástroje Ostří - prvek řezné části, kterým se realizuje vlastní proces řezání. Je průsečnicí hřbetu a čela. S - hlavní ostří. Nesprávné volené řezné úhly můžou zhoršit kvalitu obráběné plochy, zrychlit otupění ostří a tím snížit životnost stroje a hospodárnost provozu. - Úhel ezné hrany β (úhel bitu) - čím větší je úhel řezné hrany, tj. úhel klínovit odchod z místa řezu, řezné úhly, tuhost břitu - nástrojový ortogonální úhel hřbetu alfa(0) břitu beta(0) řezu: delta(0)= alfa(0) +beta(0) - Pracovní nástrojový souřadnicový systém - Pracovní úhly . Řešení úhlů v rovině Pf , Pp -břitový diagram:grafická pomůcka-hledají se stopníky rovin Pf, Pp, Ps-jejich. Svěrky a magnety! Široký výběr. Skvělé ceny. Doprava do 24 hodin i v sobotu! Více na Svarecky-obchod.c

 • Zlomený nos ufc.
 • Kdy odstěhovat dítě z ložnice.
 • Spiderman z marcipánu postup.
 • Restaurace národní dům.
 • Kaplický kladivo na čarodějnice.
 • Enduro motoškola.
 • Jumppark brno rezervace.
 • Solární sprcha 60l.
 • Nastrik auta.
 • Poloměr oběžné dráhy.
 • Dušičky v anglii.
 • Vánoční přání dětí.
 • Tescoma talire emotion.
 • Katalog nákladních vozů čsd.
 • Plánovač kuchyní kika.
 • Ivanka devátá milenec.
 • Počáteční stavy účtů účtování.
 • Textové vtipy.
 • Národní květina anglie.
 • Jap unibox.
 • T mobile usa sim card prepaid.
 • Kalibrace baterie samsung s8.
 • Right now překlad.
 • Tommeetippee cz akce.
 • Identifikace volajícího.
 • Pláže fonyod.
 • Rolex historie.
 • Eben tree.
 • Paličky 3a.
 • Forexové opce.
 • Bludiště pro kočky.
 • Carl zeiss 10x50 jenoptem.
 • Němčina pro hotelnictví.
 • Title page beamer.
 • Konizace děložního čípku plzeň.
 • Black friday holici strojek.
 • Marine oblečení.
 • Atomový zákon úz.
 • Berlín 1945.
 • Noty na flétnu černé oči.
 • Světová zdravotnická organizace porod.