Home

Svatební košile rozbor

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Svatební košile (Kytice) (Karel Jaromír Erben) - Motivem je tu pověst, rozšířená i u jiných slovanských národů, že si mrtvý přišel pro svou milou. Je k půlnoci. Opuštěná dívka prosí Pannu Marii, aby jí vrátila.. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Svatební košile (Kytice) (3) (Karel Jaromír Erben) - DĚJ: Dívka o jedenácté hodině sedí před klekadlem a modlí se k panně Marii. Oplakává své zemřelé rodiče a sourozence a při tom vzpomíná na svého milého,.. Svatební košile (ballada na slova Karla Jarom. Erbena) pro soli, smíšený sbor a orkestr od Antonína Dvořáka: rozbor skladby s krátkým životopisem skladatelovým. Olomouc: Žerotín, 1885, 30 s. Zdigitalizováno v rámci služby Elektronické knihy na objednávku (EOD) Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Dostupné online

Karel Jaromír Erben - Svatební košile (Kytice) Čtenářský

 1. Svatební košile: Dívka čeká na svého milého, který je na vojně. Každý den se za něho modlí, až jednoho dne ji Panna Marie splní její přání. Její milý zaklepe na okno její světničky, ona utíká za ním a běží spolu na jeho panství
 2. c)Svatební košile a Vrba -vztah mrtvých k živým. d)Polednice a Vodník (záporná nadpřirozená bytost) e)Zlatý kolovrat a Záhořovo lože (zobrazení dobra, pohádkový námět) f)proti Štědrému dni měla být báseň Svatojánská noc-nebyla ale dokončena→motiv tajemných ročních období. g)Holoubek - střed sbírk
 3. Karel Jaromír Erben - Svatební košile (rozbor literární věda) Karel Jaromír Erben (1811-1870) cestoval po českém venkově a sbíral původní lidová vyprávění, pohádky, písně a říkadla. Tato činnost ovlivnila i vznik jedné z nejslavnějších a nejoblíbenějších knih české literatury.
 4. Svatební košile: motiv oblíbený u autorů této doby (E. A. Poe - Havran) - přílišné lpění na mrtvém člověku, člověk bez něj nechce žít = chyba → trest Vrba: matka se vměšuje do manželství, dívka se přeměňuje do vrby - starý totemistický prvek → lidé věřili, že jejich předkové byli zvířata či.
 5. Svatební košile) Kontext autorovy tvorby Karel Jaromír Eben se narodil 7. listopadu 1811 v Miletíně. Byl to právník, historik, archivář, básník a spisovatel. Dále také sběratel lidové slovesnosti, sbíral lidové pohádky a písně. Působil v době romantismu. Narodil se jako dvojče s bratrem Janem, ten ale v dětství zemřel
 6. Svatební košile. Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s děťátkem, tak jako růže s poupátkem. A před tou mocnou světicí viděti pannu klečící: klečela, líce skloněné, ruce na prsa složené
 7. Svatební košile Mladá dívka se modlí za svého milého, který před lety odešel do ciziny a ještě se nevrátil. Košile, které ji přikázal ušít, už má dávno v truhle. V modlitbě prosí buď o jeho návrat nebo o svou smrt, čímž se dopouští hříchu. Vzápětí přichází trest. Její snoubenec se opravdu vrací, ale je.

Karel Jaromír Erben - Svatební košile (Kytice) (3

Svatební košile - Wikipedi

s Kyticí přináší Erben do literatury dva nové principy: komponovanost - rozmyšlené rozvržení básníàzrcadlově protilehlé básně - první a poslední (Kytice, Věštkyně), druhá a předposlední (Poklad, Dceřina kletba), třetí a třetí od konce (Svatební košile a Vrba), čtvrtá a čtvrtá od konce (Polednice, Vodník), pátá a pátá odzadu (Zlatý kolovrat. Svatební košile - Dívka hledá svého milého, on je ale mrtvý. Odchází s ním na hřbitov, kde si ji chce vzít k sobě. Odchází s ním na hřbitov, kde si ji chce vzít k sobě. Polednice - Matka si na své zlobivé dítě zavolá polednici, pak ho chrání, až ho udusí Rozbor sbírky balad od Karla Jaromíra Erbena Kytice. O autorovi. Karel Jaromír Erben(1811 Miletín - 1870) byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu Svatební košile Mladá dívka přišla o celou svou rodinu a zoufale čekala na návrat svého milého, který odešel do ciziny. Jedné noci se modlí k obrazu Panny Marie a prosí ji, ať jí milého navrátí, že jinak svůj život dává všanc. V témže okamžiku se za okny stavení zjeví ten, o jehož návrat dívka žádala

-Svatební košile (Maria, panno přemocná,ach budiž ty mi pomocna) • symbol vody Kytice Matka (= vlast) zemřela, ale její duch žije ve výhoncích mateřídoušky (= lidových pověstech), které sirotci (= Erben) vážou v Kytici Poklad Na Velký pátek objeví matka jeskyni s pokladem. Nechává své dítě v nitru jeskyně a. Jazykový rozbor 2 Řešení Svatební košile Chodské nářečí 8.A Procvičování č. 1 8.B Procvičování č. 1 LITERATUTA 8 Práce s textem č. 1 Národní obrození Opakování slovní druhy řešení předpony -s, -z, -vz řešení bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě řešení zdvojené souhlásky řešení kořen slov Karel Jaromír Erben, jedna z nejdůležitějších osob české literatury 19. století, vydal své nejslavnější dílo, básnickou sbírku Kytice, nejprve v roce 1853, rozšířené vydání vyšlo o osm let později. Zařadil do ní 13 logicky posládaných básní, většinou balad, které vychází z lidové poezie. Kytice zaznamenala okamžitý úspěch a ovlivnila další umělce v. Rozbor knihy Kytice Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben Přidal(a): simonasl TÉMA A MOTIV Básně ukazují dávné lidové příběhy, příběhy ze života, názory a dramata lidí. Lidské neštěstí , člověk , který poruší zákony. Za své činy je krutě potrestán. Motivy : vina a trest ( trest je nevyhnutelný a krutý), mezilidské vztahy ( především mateřská láska. Svatební košile - Mladá dívka se v noci modlí k obrázku Panny Marie a naříká, že ztratila rodiče i sourozence. Také myslí na svého milého, který se stále nevrátil z vojny. Během tříletého čekání šije svatební košile. Prosí Pannu Marii, aby jí zkrátila život

PPT - Karel Jaromír Erben: Rozbor díla Kytice z pověstí

Kytice - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

Moje hodnocení jednotlivých balad - Kytice 4, Vodník 5, Svatební košile 4, Zlatý kolovrat 2, Polednice 5, Dceřina kletba 3 a Štědrý den 4. (17.4.2009) všechny komentáře uživatele / Amarcord_1. 15% - Nejsem tak naivní, abych obdivoval takový kalkul. Hvězdičku má ode mě Brabec za kameru, ale jinak udělal všechno špatně Materiál svatební košile by měl být přírodní. Ideální je košile z kvalitní 100% bavlny. Ve svatební košili člověk stráví celý den a měl by se v ní cítit příjemně i po dlouhém dni. Ideální je bavlněná košile v nemačkavé úpravě, aby košile na ženichovi vypadala stále lehce a svěžím dojmem Po provinění následuje trest - smrt (Polednice, Vodník , Štědrý den) nebo je vina vykoupena pokáním (Poklad, Svatební košile, Záhořovo lože) Balady postihují nejzákladnější lidské vztahy: matka - dítě (Polednice, Poklad, Dceřina kletba) či žena - muž (Svatební košile, Vrba K. J. Erben: Kytice - rozbor motivů v básni Svatební košile Svatební košile - motivy víry, pověstí a pověr. Původ názvu sbírky a staré lidové pověsti Ve své práci jsem se rozhodla věnovat jednomu z nejznámějších děl české literatury 19. století, Erbenově Kytici a konkrétně básni Svatební košile. Chtěla.

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Kytice od K. J. Erbena, který je vhodný k maturitě z ČJ. Rozebírá podrobně dílo, co se týká žánru, zařazení, námětu, jazyka včetně konkrétních příkladů jazykových prostředků. Dále popisuje podrobně 3 básně - Svatební košile, Zlatý kolovrat a Vodník Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, Dobříš Charakteristika: Rozbor díla Kytice.Práce rozebírá jednotlivé balady, obsahuje i základní informace o životě Karla Jaromíra Erbena, rysech jeho. Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace, Litoměřice Charakteristika: Tento rozbor vystihuje naprosto vše, co je potřeba k dané knize vědět.Velmi pěkně zpracované dílo Kytice Vám pomůže k lepší přípravě ke státní maturitní zkoušce. Svatební košile - Dívka se modlí za návrat svého milého, ten je však už mrtvý. Když dívka pronese ta osudná slova: milého z ciziny mi vrať, aneb můj život náhle zkrať, její milý se opravdu vrátí, ovšem s úmyslem zabít dívku Svatební košile- pana čeká svého milého a prosí Panu Marii, aby se jí vrátil. Když tu najednou někdo zatluče na dveře. Pana otevře a tam stojí její milý lákajíc ji, aby šla s ním. Dívka šla a na cestu si vzala modlu, růženec a křížek. Tyto věci jí však milí po cestě zahodil se slovy, že je už nebude potřebovat

Svatební košile: Dívka čeká na svého milého, který je na vojně. Každý den se za něho modlí, až jednoho dne ji Panna Marie splní její přání. Její milý zaklepe na okno její světničky, ona utíká za ním a běží spolu na jeho panství. Po cestě se jí milý vyptává, co si vzala s sebou, a dívenka danou vě Rozbor díla Kytice z pověstí národních Mlč, synáčku, mlč, mlč, hochu, počkej tuto jenom trochu, hned tu bude zase mama! Náměty některých básní Svatební košile Příběh dívky, která se rouhá k Bohu, aby se jí vrátil její milý z války. Za to je potrestána (konec však dobrý). Maria, panno přemocná, ach budiž. Svatební košile a Vrba - přeměna člověka (oživlá mrtvola milence a žena převtělená ve vrbu) Zlatý kolovrat (pohádka) a Záhořovo lože (legenda) - vina, pokání, konečné vykoupení Štědrý den a Holoubek - kontrasty, jako je štěstí se smutkem nebo láska se smrtí Lilie - 13. báseň, • literární druh a žán Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) Český jazyk , Český jazyk - Maturita Svatební košile, Záhořovo lože). Erben vysoce ocenil společenské poslání ženy, zejména matky. Všechny skladby kromě Záhořova lože mají své ženské hrdinky. A velikost a úskalí mateřské lásky, nad kterými se kniha zamýšlí ve většině.

Phar.Lap´s creek, Karel Jaromír Erben - Svatební košile ..

Svatební košile (opus 69) Vodník (opus 107) Polednice (opus 108) Zlatý kolovrat (opus 109) Holoubek (opus 110) Některé z básní (např. Vodník) byly ztvárněny také jako melodramata s hudbou od Zdeňka Fibicha. Rozbor Kytice (prof. Josef Vojvodík) (YouTube Svatební košile), manželská (Holoubek, Vrba, Lilie aj.), mateřská (mj. Polednice , Poklad , Dceřina kletba ) cit životodárný i zničující. Je-li překročen odvěký řád (např. opuštění dítěte v Pokladu , rouhavá modlitba ve Svatebních košilích , neuposlechnutí matčina příkazu ve Vodníkovi ), je třeba nést. Bakalářka na motivy Káji Erbena. Sranda, jak ta technologie letí Svatební košile. Další příběh vypráví o mladém děvčeti, kterému zemřeli všichni bližní, jen její milí je teď někde v cizině, ale slíbil, že se vrátí a ať prý mu dívka upřede svatební košile a uvije věneček. Modlí se, aby se vrátil. Její motlitba je vyslyšena. Je ale noc a mládenec si ji chce do úsvitu vzít

Karel Jaromír Erben - Kytice - Rozbory knih - Maturitní

 1. Jen svatební košile, které si s sebou nesla, jsou ráno roztrhané a rozházené po všech hrobech na hřbitově. Svatební košile ve filmu Kytice - umrlec K. Roden. Maria, panno přemocná, ach budiž ty mi pomocná: vrať mi milého z ciziny, květ blaha mého jediný; milého z ciziny mi vrať
 2. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 3. RÝM: sdružený - aabb (Vodník, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Vrba, Lilie, Dceřina kletba), střídavý - abab (Kytice, Polednice, Štědrý večer, Poklad, Věštkyně) rozbor díla k maturitě 2020 z českého jazyka, kvalitní rozbory literárních děl k ústní maturitě z češtiny, zpracované knihy, seznam knih k maturitě.
 4. Svatební košile 38 Polednice 56 Zlatý kolovrat 61 Štědrý den 79 Holoubek 90 Záhořovo lože 96 Vodník 120 Vrba 132 Lilie 140 Dceřina kletba 145 Věštkyně 149 O čem kniha je: Tato kniha je sbírkou českých národních lidových pověstí. Každá pověst má v sobě jisté morální ( v křesťanském duchu ) poučení pro čtenáře

Rozbor k maturitní zkoušce - obecně a podrobněji k baladě Svatební košile Svatební košile (Das Brautlinnen) / Ballade für Soli, gemischten Chor und Orchester. Gedicht von Jaromír Erben. Podrobný rozbor hudební balady: Dvořák Antonín Svatební košile na slova: Erben Karel Jaromír

Karel Jaromír Erben - Svatební košile (recituje Ota Sklenčka) - Duration: 16:02. Brčkova hudba 4,754 views. 16:02. Why Did Simon STOP These Auditions? Watch What Happens Next.. Básně Svatební košile a Vrba ukazují přeměnu člověka - mrtvého milence v obživlou mrtvolu a ženu ve vrbu. Zlatý kolovrat a legenda Záhořovo lože kladou důraz na vinu a následné pokání a vykoupení. Záhoř je loupežník a vrah (jako Máchův Vilém), ale učiní pokání a vše je mu odpuštěno Jazykový rozbor - rytmus, verš, rým, slovní zásoba. změna poetiky: místo rytmického metra (jambického) a rýmů typických především v jeho poetistickém období před 2. světovou válkou Bílým později pod názvem Svatební cesta. Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak Byly to tyto: Polednice, Poklad, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Štědrý den a Holoubek. Druhá polovina vznikla až bezprostředně před vydáním sbírky na počátku 50. let, kdy byl Erben jmenován pražským archivářem a konečně se tak zbavil existenčních problémů

Kytice - rozbor knihy (2) RozborKnihy

 1. Otázka: Kytice - Karel Jaromír Erben Předmět: ČJL - rozbor díla Zaslal(a): anonymní Umělecké období Romantismus: 19. st., 1. pol. Vychází ústní lidové slovesnosti Děj zasazuje na netradiční místo Svatební košile: hřbitov Poklad: jeskyně Vodník: rybník Výjimečný hrdina. Nezapadá do společnosti. Nešťastně zamilovaný
 2. Démonické síly jsou součástí dějů velké části balad Kytice. V některých baladách jsou ztělesněné jako např. vodník ze stejnojmenné balady nebo mrtví milí ze Svatební košile. V jiných jsou pouze abstraktní např. uzavírající se skála v Pokladu. Rozporuplná je i otázka, zda-li se jim dá ubránit
 3. Inspirací pro báseň Svatební košile se stala pověst z hřbitovního kostela sv. Máří Magdaleny ve Velharticích. Podle ní se dívka jednoho z padlých vojáků nedokázala smířit se smrtí přítele a vytrvale odmítala nadbíhajícího nápadníka. Ten pak ze msty tajemným rituálem oživil vojákovu mrtvolu, aby se vydal pro svou.
 4. Svatební košile. Dívka se modlí, aby se už její milý vrátil z ciziny. Nikdo jiný jí na tom světě nezbyl. Rodiče i sourozenci už byli po smrti. V noci klepe její milý na okno a říká, ať s ním jde, že se stane jeho ženou. Jdou lesem a postupně jí milý zahazuje její modlitební knížky, růženec a křížek
 5. Svatební košile nás zase odnaučí přivolávat dávno ztracené lidi. Autorovi se totiž podařilo vystihnout všeobecně platné vztahy, pocity a touhy takovým způsobem, že vám z toho nejednou přeběhne mráz po zádech. Všechny příběhy vycházejí z lidové slovesnosti a základním tématem jsou tu mezilidské vztahy

Kytice - cist.c

Zlatý kolovrat, Vodník a Svatební košile patří k mým nejoblíbenějším baladám v knize. Záhořovo lože je snad jediná balada, která mě dost nudila. Zbožňuju to tajemno a hororovou náladu, která se v téhle sbírce nachází. Nejednou mi přejel mráz po zádech Rozbor osudu a životní cesta 10 Článek; Najdete tu nejen čerta, ale i Bílou paní a navíc hřbitov, k němuž se vztahuje Erbenova balada Svatební košile. Podél lesa se tu táhne strouha, které se už několik staletí říká Čertova brázda. Vyoral ji prý pluhem sám ďábel Karel Jaromír Erben (1811 - 1870) Kytice (Lyrickoepický žánr - poezie - báseň - balada

Kytice: Erben Karel Jaromír - iReferaty

20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik 4 studenti svůj rozbor neodevzdali, poděkujte jim a proveďte rozbor sami. 1. veršové schéma. Svatební košile. Polednice. 1. a, b, a, b (střídavý rým) Ženicha se dočká a začne si šít svatební košili. Ve druhé části jsou popsány vánoční zvyky jako házení potravin domácím zvířatům a podobně

Erben Karel Jaromír - Kytice - Sweb

Svatební košile. Mladá panna se pozdě v noci modlí k obrázku s Pannou Marií a naříká že jí umřela matka, otec, bratr a vzpomíná na svého milého, jenž se dosud nevrátil z vojny. Během tří let zasela len, bělila plátno a šila svatební košile. Prosí Pannu Marii, aby jí raději zkrátila život Sbírka jediná, zato dodnes slavná a inspirativní - texty nebo alespoň děj Polednice, Vodníka, Zlatého kolovratu, Svatební košile nebo Pokladu zná i dnes skoro každý. Některé básně Kytice zhudebnil skladatel Antonín Dvořák, zparodoval je herec a režisér Jiří Suchý v divadle Semafor, zfilmoval je režisér a kameraman F. Czech tongue, to je čeština a česká literatura na jednom místě! V Czech tongue magazínu najdete články o naší mateřštině, tipy na dobré knížky i třeba výběr slovních hříček. Jazyková poradna vám objasní záludnosti českého pravopisu a gramatiky, češtinářský slovníček zase bohemistickou terminologii. A vyzkoušet si u nás můžete i řadu testů a cvičení. svatební šije košile. Toč se a vrč, můj kolovrátku, však jest adventu již nakrátku a přede dveřmi Štědrý den! II Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku? Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce; kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ovocnému stromoví od večeře kost Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastníh

Kytice - rozbor díla k maturitě [10] Studijni-svet

Bezplatný videoportál pro maturanty. Bez nutné registrace. Vzdělávací videa z českého jazyka, matematiky a angličtiny

PLAKÁTY, POHLEDNICE – Stránka – Antikvariát Pražský Almanach

Kytice - Svatební košile: Erben Karel Jaromí

Karel Jaromír Erben, Kytice - maturitní otázka - Seminárky

 1. Jazykový rozbor 1 :: Č
 2. Kytice - Karel Jaromír Erben Zapni moze
 3. Kytice - rozbor knihy (3) RozborKnihy
 4. Kytice - Rozbor Edufix
 5. Kytice (2000) ČSFD

Jak má vypadat košile na svatbu? - kosile24

 • Floyd mayweather děti.
 • Cirkulační čerpadlo grundfos up 15 14b.
 • Svatební bublifuk.
 • Jak léčit zánět dásní u psa.
 • Konžský prales.
 • Měření genderové identity.
 • Centipede.
 • Optické vlákno s bočným vyžarovaním.
 • Computer mouses.
 • Zámek kroměříž fotogalerie.
 • Bella hadid wikipedie.
 • Vehen vlasy.
 • Alzheimer test hodiny.
 • Humanistická terapie.
 • Souhvezdi kozoroha.
 • Ba ne.
 • Rubinrot online.
 • Eac3to downmix to stereo.
 • Spanish language.
 • In flanders fields.
 • Jak zapojit svetlo pod linku.
 • Kia rio 2003.
 • Co na pigmentové skvrny.
 • Proc zemrel vladimir kafka.
 • Grohe eurocube.
 • Jak udělat dort auto.
 • Romeo beckham millie bobby brown.
 • Novela občanského zákoníku předkupní právo.
 • Holub délka života.
 • Deco rodinny dum.
 • Testosteron jak zvýšit.
 • Ústav pro studium totalitních režimů počet zaměstnanců.
 • Účesy s ofinou na ples.
 • Karel kryl salome.
 • Wowhead 2 4 3.
 • Stavebnice rd s.r.o. zkušenosti.
 • Aliexpress reálné fotky.
 • Dešťový senzor do auta.
 • Pramen smradlavá.
 • Pečená ryba v těstíčku.
 • Cesta časem restaurace.