Home

Wikipedie sublimace

Sublimace je psychologický termín, který označuje jeden z obranných mechanismů . Podle Freudovy teorie se osobnost skládá ze tří složek (instancí) - superego (nadjá) , ego (já) a id (ono). Ego vyrovnává působení superega a idu Sublimation is the transition of a substance directly from the solid to the gas state, without passing through the liquid state. Sublimation is an endothermic process that occurs at temperatures and pressures below a substance's triple point in its phase diagram, which corresponds to the lowest pressure at which the substance can exist as a liquid.The reverse process of sublimation is. Význam slova sublimace ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a polštiny. Slovník cizích slov Zkuste zjistit, co si myslí o slově sublimace wikipedie nebo abz. Nejhledanější slova. moribundus Sublimace nezaručuje 100% identickou barevnost z originálních tiskových dat. Dochází k mírné odchylce barevnosti jako u digitálního tisku. 100% barevnost zaručuje pouze jiná technologie: vypalovací obtisk sítotiskem. Sublimaci nemůžete použít na tkaniny z přírodních vláken (bavlna, len, apod.), ty totiž nemají mikro.

Sublimace a desublimace. Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace. Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jód, kafr, pevný (suchý led ), led, sníh, , stejně jako vonící či páchnoucí látky. Měrné skupenské teplo sublimace je definováno takto: , kde je skupenské teplo sublimace přijaté látkou o. Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor, ve fyzice prostor s velmi malou hustotou částic.V technické praxi se jím rozumí prostor, v němž je tlak plynu podstatně nižší než při normálním atmosférickém tlaku (podtlak). Škála kvality vakua má velmi rozmanité technické využití ve vakuové technic

chemické pokusy ve výuc Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for da.wikipedia.or sublimace na hrníčky, polyesterová trika, polyesterové polštáře... originální hrnky s vlastní fotkou a textem; Sublimační tisk. Princip sublimačního tisku. Používá se při potisku textilií z polyesteru nebo jeho směsí, zejména sportovních dresů, hrnků, polštářů, speciálních triček nebo reklamních předmětů.

Sublimace (psychologie) - Wikipedie

Sublimace je psychologický termín, který označuje jeden z obranných mechanismů. Sublimace je psychologický termín, který označuje jeden z obranných mechanismů. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit) Sublimation is the process by which a solid transforms into a gas without passing through the liquid stage. It occurs when the particles of a solid absorb enough energy to completely overcome the force of attraction between them. Most substances can sublimate only at low pressure.Many can sublimate in space.. Sometimes snow undergoes sublimation as well. . This is most likely to occur on sunny.

Sublimation (phase transition) - Wikipedi

při tisku na barevná vlákna sublimace nezaručí 100% identickou barevnost z dodaných tiskových dat. Nelze předejít mírné odchylce barevnosti. sublimace je omezena na tkaniny z umělých vláken, která mají mikropóry, které zachytí speciální sublimační inkoust ru.wikipedia.or Sublimace Používá se k oddělování složek směsí, které sublimují, tj. při zahřívání přecházejí přímo z pevného skupenství do skupenství plynného (např. jód, kafr, naftalen). Extrakce (vyluhování

Sublimace Slovník cizích slo

následující slovo: » sublimace pudů slovo se nachází na stránce: S:109 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida Desublimace. Desublimace je opačný děj k sublimaci -> Přeměna plynného tělesa na pevné. Příkladem je vznik drobných krystalků jódu z jódových par nebo vytváření jinovatky z vodní páry za teplot pod 0 stupňů Tepelný rozklad a sublimace z hlavní rudy arzenopyritu. Použití. Používá se hlavně ve slitinách s olovem (broky). Sloučeniny 1. bezkyslíkaté sloučeniny AsH 3 - arzan AsCl 3 - chlorid arzenitý bezbarvá dýmající kapalina As 2 S 3 - sulfid arzenitý citrónově žlutá látka používaná jako pigment (královská žluť) 2. čeština: ·(v chemii) přímý přechod látky z pevného skupenství do plynného· (v psychologii) nevědomý duševní pochod, kterým se pudová hnutí odvracejí od svých původních cílů a zaměřují se na činnost společensky prospěšnou[1]· (řidčeji, knižně) přeměna, stupňování (zpravidla v něco vyššího)[1]·změna.

Přechod látky z pevného skupenství v plynné, aniž by prošla kapalným stavem. V meteorologii se tak označuje přímý přechod ledu ve vodní páru. Obrácený proces k sublimace se označuje desublimace nebo depozice Je to opak sublimace. zpět - Termika. This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License..

Co je sublimační tisk? ReklamniTechnologie

z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Pro jiná použití, vidět sublimace (disambiguation). V psychologii, sublimace je zralý typ z obranný mechanismus, ve kterém jsou sociálně nepřijatelné impulsy nebo idealizations přeměněna společensky přijatelné akce nebo chování,. Sublimace je skupenská premena, pri které se pevná látka mení na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez pruchodu kapalnou fází). Více na Wikipedia.org... Video results for the word sublimace Sublimace - uplatnění něčeho společnosti nepřípustného v oblasti, kde je to nejen přípustné, ale také žádané. Pokročilá frustrace. Pokud frustrace trvá delší dobu, může se z ní stát deprivace tj: strádání, což je už závažný psychický stav, který může negativně poznamenat další vývoj jedince Citace WIKIPEDIE: Černá ovce je metaforické označení pro člověka, který se výrazně liší od většiny, a ta ho hodnotí zpravidla negativně. Podobně se pro člověka, který se odlišuje pozitivně, užívá..

Sublimace a odpařování jsou termíny používané k pojmenování fázových přechodů hmoty. Ačkoli oba tyto procesy popisují přeměnu hmoty do plynné fáze, termíny se od sebe liší. Hlavní rozdíl mezi sublimací a odpařováním je ten, že sublimace je fázový přechod z pevné látky na plyn, zatímco odpařování je fázový. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube MKN-10: Pedofilie F65.4 Pedofilie je sexuální orientací na předpubertální, tedy dětské objekty bez vyjádřených sekundárních pohlavních znaků.Pedofilní zaměření může mít povahu heterosexuální, homosexuální, nebo bisexuální.V uvedeném pořadí lze také předpokládat četnost jednotlivých forem této deviace Anotace: Nový recept na domácí výrobu pásků s kyselinou šťavelovou, popis aplikace nosičů kyseliny šťavelové při potírání a prevenci Varroázy, kyselina šťavelová a rezidua v medu Jak dlouho Vánoce slavíme, se už nejspíše nedozvíme. Jisté je, že se v současnosti slaví nejvíce v Evropě, Americe, Africe, Austrálii a částečně i Asii. Tradice oslav vánoc souvisí velice úzce s prosincovým Slunovratem, kdy nastává tzv. doba temna Po 16 letech od spuštění české Wikipedie máme již 400 000 článků

Bromid rtuťný – WikipedieFluorid uranový – Wikipedie

Chybí Vám v PSH nějaké heslo, máte dotazy, připomínky, či návrhy? Napište nám Termo tiskárny fungují s tiskovou hlavou, na které jsou malé elektrické odpory s nízkou tepelnou setrvačností. Výhodou tohoto principu je, že není nutné používat inkoust, tonery a podobné doplňky. Tiskne se totiž na speciální papír. Do kategorie termo tiskáren řadíme tiskárny samolepicích štítk Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází).. Opačný proces se nazývá desublimace.Při desublimaci se tedy plyn mění přímo na pevnou látku bez předchozí kondenzace

tepelné jevy - var ve vysokotlakých kotlích, sublimace Prosím, v jakých odvětvích průmyslu k čemu se využívá var ve vysokoltalkých kotlích? V jakých průmyslových odvětvích a k čemu se využívá sublimace Sublimace. Sublimace je čisticí metoda, která využívá schopnosti krystalických látek přecházet ze skupenství pevného do plynného, aniž by tály. Při zpětné kondenzaci par vzniká velmi čistá krystalická látka, která se při sublimaci zbaví netěkavých látek (znečištěných příměsí) Polythematic Structured Subject Heading System (PSH) created by the National Library of Technology is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic license

Sublimace a desublimace :: MEF - J

superego - (z lat. super = nahoře, nadto; ego = já) - doslova nadjá, zákl. pojem klasické psychoanalýzy S. Freuda, který vyjadřuje jednu z postulovaných složek (funkčních instancí) osobnosti.Pojem je však používán i nepsychoanalytiky pro označení osobní morálky, jako významový ekvivalent pojmu osobní étos (R. F. Peck, R. J. Havighurst, 1960) Jednoduchý sublimační přístroj Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází). 81 vztahy Učivo: Kapalnění (wikipedie) opak vypařování. rovnovážný stav kapaliny a plynu. v uzavřené nádobě přejde stejně molekul vody do vzduchu, kolik se jich vrátí. vzduch je . nasycen. stejný objem vody i páry. příklady v přírodě: mlha, rosa, déšť. Sublimace a desublimace (wikipedie) změna pevného skupenství v plynné a. Sublimace a desublimace - PŘÍKLADY. Sublimace je přeměna pevné látky přímo ve skupenství plynné Za normálního tlaku kolem 1000 hPa sublimují např. jod, kafr, suchý led (pevný CO2), ale i led nebo sníh Wikipedia. Sublimace. Tento článek pojednává o fyzikálním jevu. Opačný proces se nazývá desublimace

Vakuum - Wikipedie

sublimace a desublimace, sublimace jodu, sublimace psychologie, sublimace naftalenu, sublimace net, sublimace příklad, sublimace kofeinu, sublimace vody, sublimace tisk, sublimace.. Чешско-русский словарь. produkt sublimace Sublimation is the transition of a substance directly from the solid to the gas state, without. Protipožární nátěry ve stavebnictví - Protipožární ochrana staveb. Pro informaci lze uvést, že např. poměru O/F.m-1 = 299 odpovídají např. profily IPE 180 jsou-li aplikovány jako sloup a tedy zahřívány ze 4 stran, případně IPE 140, pokud jsou jako nosník ohřívány ze 3 stran. Do výpočtu se počítá vždy pouze ohřívaná plocha This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported LicenseWikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Licens V rámci naší tematické přílohy zaměřené na fototiskárny se podíváme na trochu teorie. Zatímco u klasických tiskáren je jejich princip docela dobře známý díky jejich rozšíření, s termosublimačním tiskem se setkáváme méně často a způsob nanášení barvy tak nemusí znát každý. A právě o principu termosublimačního tisku pojednává tento článek Hodinové sklo. Hodinová skla jsou kruhového, mírně vypouklého tvaru. Slouží k přikrytí jiných chemických nádob, výjimečně pak k odpařování menších objemů roztoků

CHEMIE - sublimace a desublimace - YouTub

Magie (esoterismus) Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Magie (ze staroperského slova magus - kněz a řeckého výrazu mageia - kouzelnictví) je uměním či schopností. Někteří ji dokonce nazývají vědou o komunikaci a ovládání vyšších, nadlidských sil, jakož i ovládání sil patřících nižším sférám, praktické znalosti skrytých mystérií přírody. 8. třída - Teplo Teplo a teplota Změna vnitřní energie tělesa Tepelnou výměnou Prací Teplená výměna Uvařím si do hrnečku čaj - čaj postavím na stůl - čaj postupně předává svoje teplo do okolníh Zrcadlo můžete využít nejen na kontrolu účesu či oblečení. Díky designovým rámům a tvarům se lehce stanou výrazným estetickým doplňkem každého bytu. Velká nástěnná zrcadla nebo skupina malých dokáže místnost opticky zvětšit a projasnit. Umístit je m Var, sublimace a desublimace Autor: Mgr. Marcela Vonderčíková Fyzika: 8. ročník Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Var Var je děj, při kterém se kapalina přeměňuje v plyn v celém objemu. Var je zvláštním případem vypařování. Kapalina se vypařuje jak na povrchu, tak i uvnitř (chemistry) The transition of a substance from the solid phase directly to the vapor state such that it does not pass through the intermediate liquid phase. [from late 14th c.]· (psychology) The transformation of an impulse into something socially constructive. [from 20th c.]· Elevation; exaltation; a making sublime.·sublimat

Googl

 1. Wikipedie napsal(a):Člověk denně vyloučí močí několik miligramů kyseliny šťavelové.[3] Zdroj: Wikipedie prý je sublimace nebezp. pro člověka vdechnutím jemných jehl. krystalků - zdr. riziko ani jako jed ale jako problémy z azbestovým prachem)..
 2. ář - 8. ročník Anotace: Organismy a systém - ŘASY A MECHOROSTY Očekávané výstupy: pozná některé tvary těl řas a vyšších rostlin, pozná představitele přesliček, plavuní, kapradin, nahosemenných Klíčová slova: organismy, rostliny, řasy, mechorosty, zelenivka, krásnoočko, červené řasy - rouchy.
 3. U sublimace (desublimace) se nemusí vždy jednat o pevnou látku - sublimace vody (sněhu),vysoušení řeziva sublimací atd. (Wikipedie) sublimace dřeva - sušení, při kterém voda obsažená ve dřevě v tuhém skupenství přechází přímo do skupenství plynného
 4. e) speciální postupy - tepelný rozklad, destilace, sublimace apod. Chemická vazba mezi atomy kovů se nazývá kovová. Její model předpokládá, že krystal kovu se skládá z kationtů rozmístěných v pravidelné prostorové mřížce. Kationty jsou ve svých polohách udržovány nábojem volně pohyblivých valenčních elektronů

da.wikipedia.or

Oxid sírový – Wikipedie

Sublimační tisk Trikotisk s

Originální hokejové dresy a suvenýry pro hráče i fanoušky. Vybírejte z široké nabídky a podpořte svůj oblíbený hokejový tým stylově. Nakupujte kvalitní hokejové vybavení a doplňky přímo od profesionálů na Hokejpro.cz Zpracování ropy. Vytěžená ropa se dopravuje ropovody nebo tankery ke zpracování do ropných rafinérií, kde se po předběžné úpravě (např. usazování a odsolování) podrobuje složitému procesu - opakované destilaci neboli rektifikaci.. Cílem rektifikace je získat jednodušší směsi buď jako základ různých druhů paliv (benziny, motorová nafta, topné oleje aj. Mezinárodní klasifikace nemocí Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (v češtině označovaná zkratkou MKN, v originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkratka ICD) je publikace, která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských.

Video: Sublimace - Wikiwan

Heterogenní směs - Wikipedie

 1. Sublimace - Sociologická encyklopedi
 2. Překladač Googl
 3. Sublimace (psychologie) - Wikiwan
 4. Sublimation - Simple English Wikipedia, the free encyclopedi
 5. Sublimační tisk - Termotis
 6. ru.wikipedia.or

Oddělování složek ze směsí - Tiscali

 1. sublimace - ABZ.cz: slovník cizích slo
 2. Desublimace - webzdarm
 3. Periodická tabulka prvků: Arze
 4. sublimace - Wikislovní
 • Štítky na urnu praha.
 • Mcdonnell miller metal gear.
 • Země kůlů online cz dabing.
 • Jak oživit černé vlasy.
 • Mighty sounds 2016 program.
 • Dobrý will hunting online cz dabing.
 • Na kridlech andelu cisla.
 • Vzdálenost praha san francisco.
 • Lepší tv.
 • Prace u nas novy jicin.
 • Centipede.
 • Gimp navod pro zacatecniky.
 • Kdo to byl albert einstein.
 • Www mac cosmetic.
 • Strobilace žahavců.
 • Taneční pro seniory praha.
 • Lékařská taška.
 • Julian assange the unauthorised autobiography.
 • Žlutý crop top.
 • She received her master's degree.
 • Aliexpress reálné fotky.
 • Junshop kroj.
 • Meralgia paresthetica cz.
 • Zubaři české budějovice příjem nových pacientů.
 • Zneužívání příběh.
 • Balonky levně.
 • 2. bundesliga tabulka.
 • Alizée today.
 • Batohy do lesa.
 • Mayan empire.
 • Jmeniny marie.
 • Tetování na lytko.
 • Cetris eshop.
 • Sadra.
 • Veronika poláčková csfd.
 • Kabelky michael kors bazar praha.
 • Teplota moře katar.
 • Www unijazz.
 • Co je google cast.
 • Ostružinová marmeláda s rumem.
 • Sor libchavy prace.