Home

Akronym příklad

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time

SMART je analytická technika pro navrhování specifických cílů v řízení a plánování. SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů vlastbností cílů:. S - Specific - tedy cíl by měl být specifický, konkrétní, jasně definovaný ; M - Measurable - když je cíl konkrétní, je také měřitelný. Je to důležité pro jasné dokázání, že cíle bylo. Popis: Akronymy jsou zkratky často používané v internetové komunikaci (při chatování, v emailech, atd.). Tato kategorie by měla sloužit jako přehledný slovník akronymů vysvětlující různé české i anglické chatovací zkratky

akronym, akronymum. Význam: zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slov akronym anglický význam český překlad 2U: To You: tobě 4E: For You: pro tebe 4YEO: For Your Eyes Only: tajné, soukromé, jen pro tvé oči 2L8: Too Late: pozdě, příliš pozdě AFAIK: As Far As I Know: pokud vím, pokud se nepletu AKA: Also Known As: také známý jako AFK: Away From Keyboard: nejsem tu ASAP: As Soon As Possible: jakmile to bude možné, co nejdřív

Akrostich [akrostych] (dříve také akrostych, z řeckého akrostichon, složeniny z akros, krajní a stichos, verš) je báseň, v níž počáteční písmena, slabiky nebo slova každého verše nebo sloky tvoří slovo, jméno nebo větu, které se také mohou nazývat akrostich.. Častým obsahem akrostichu je jméno adresáta básně nebo básníka samotného, v. Visit the post for more. Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use Příklad: Spočítejte si, kolik času a jaké náležitosti jsou potřebné k úspěšnému zakončení vašeho studia. Achievable Váš cíl by měl být v každém případě realistický Vysvětlení pojmu Akronym ve slovníku nejen počítačových pojmů. Akronym - je druh zkratky několika slov, který se nehláskuje a lze jej přečíst jako jedno slovo. V počítačové oblasti se hojně používají akronymy v internetové komunikaci - například při chatování, mailování a podobně

Před delším časem jsem v archivu 404m.com narazil na článek, který odkazoval na stránku www.acronymattic.com. Tato stránka vám pomůže, pokud hledáte význam nějaké zkratky či akronymu v cizím jazyce. Možná jsem to napsal trochu nepřesně. Dá vám spíše na výběr z variant, co by vaše zkratka mohla znamenat. Uvedu nějaký jednoduchý příklad Příklad věty s akronymy, překlad paměť že akronym BioID může být z pohledu relevantní veřejnosti běžně užíván v oblasti obchodu k prezentaci výrobků a služeb spadajících do kategorií uvedených v přihlášce uvedené ochranné známky. EurLex-2 Podívejte se na příklad aaaauto.cz, kdy přidáním předpony aaa ke slovu auto vznikl unikátní název domény aaaauto.cz. Jako předponu můžete použít i (jako internet), e (jako electronic), náš, můj, top, aaa, nej a cokoli zajímavého, co vás napadne. Podobně můžete vytvořit akronym. Například.

Akronymy - IT-slovnik

čeština: ·slovo vytvořené z prvních (nebo několika prvních) písmen skupiny slov, zkratka umožňující vyřčení jako slovo··angličtina: acronym dánština: akronym s francouzština: acronyme m němčina: Akronym s ruština: акроним m slovenština: akronym m švédština: akronym Příklad věty s akronym, překlad paměť add example cs Byl identifikován jako generál i nejvyšší představitel jedné z ozbrojených povstaleckých skupin v rámci hnutí Séléka, ústřední PJCC - skupiny, která je oficiálně známa pod názvem Úmluva vlastenců pro spravedlnost a mír a je rovněž známa pod akronymem.

Rychlý překlad slova acronym do češtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma 'acronym' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Rychlý překlad slova akronym do češtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Švédsko-český slovník zdarma * Akronym (zkratka) pro anglický výraz laughing out loud, neboli hlasitě se směju. Jako příklad použití výrazu lol v češtině lze například uvést větu Dnes jsem viděl, jak se na ulici srazili dva slepci. lol, jejíž význam lze přeložit jako Dnes jsem viděl, jak se na ulici srazili dva slepci..

Syntaxe - co se jak v HTML píše, uvozovky, mezery, tagy. Terminologie - čemu se jak v HTML říká. URL - zápis webových adres, příklad, rozbor. Barvy - základní zápis barev v HTML. Délky - HTML zná pouze pixely, procenta a stupně písma. Znakové entity - značky, které mají v HTML speciální význam, nebo speciální znaky se píšou &entitami 'akronym' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio

akronym, akronymum - ABZ

Jako příklad známého akronymu lze uvést mobilního operátora Vodafone (Voice Data Phone). Známý nadnárodní řetězec oblíbených fast food restaurací má název složen ze zkratky - KFC (Kenutcky Fried Chicken). 5. Novotvar. Mezi nejoriginálnější způsoby, jak vytvořit název firmy, se řadí vymyšlení nového slova, tedy. Pro příklad uveďme společnost IT Scrap, která už svou původní doménu Itscrap.com změnila, nebo stránku Who Represents, k nalezení na Whorepresents.com. Možnost získat ochrannou známku. Akronym, tedy spojení počátečních slabik několika slov,.

PPT - Přednáška 8 PowerPoint Presentation, free download

Jazyk jen pro vyvolené: zkratky v internetových chatech a

Příklad nasycené mastné kyseliny s16 uhlíky C16:0 (kyselina palmitová) Nasycené a nenasycené mastné kyseliny Řetězec mastných kyselin tvoří atomy uhlí-ku, na které může být navázán různý počet atomů vodíku. Využívají-li všechny atomy uhlíku v uhlovodíkovém řetězci své 4 vazb Životní prostředí, zdraví a bezpečnost ( EHS) je obor a specializace, která studuje a implementuje praktické aspekty ochrany životního prostředí a bezpečnosti při práci.Jednoduše řečeno, je to, co musí organizace udělat, aby zajistily, že jejich činnosti nikomu neublíží Příklad: aritmetickyPrumer, prumer, Jeho název vznikl jako akronym slov FORmula TRANslator. Fortran se velice brzy stal velmi populární pro numerické vypočty. Jako například předpověď počasí, analýzu dat, fyzikální, krystalografické, chemické výpočty a další. Dodnes je užíván na některých nejrychlejších.

Základní best practices pro návrh softwaru

Akrostich - Wikipedi

 1. [INDEX, AKRONYM A NÁZEV projektu] Na základě: Článku 13(2) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o účelu evroé územní spolupráce, Kapitoly programové příručky projektová smlouva o partnerství, podle které jsou partneři projekt
 2. Níže je uveden příklad analýzy TWIST pro mateřské znaménko Nathaniel Hawthorne. Zde je skvělým příkladem využití TP-CASTT akronym zkoumat Sonnet 73 od Williama Shakespeara. Vytvořte jeden dnes pomocí našeho článku TP-CASTT Poezie analýzy
 3. Příklad: LC: World Trade Union Congress (2nd : 1949 : Milan, Italy) [Akronym = zkratkové vlastní jméno vzniklé spojením začátečních písmen několika slov, např. Čedok Iniciálová zkratka = zkratka, vytvořená z iniciál, tj. počátečních velkých písmen slov, např. SKIP, VŠE
 4. WYSIWYG. WYSIWIG je akronym pro What You See Is What You Get, tedy co vidíš, to dostaneš. Toto označení se používá pro editory, které sice zpracovávají kód, ten však není nutné zadávat ručně, ale pomocí grafického rozhraní, které je uživatelsky mnohe
 5. , pul
 6. 16 příkladů oficiálních dokumentů ze zahraničí, které berou UFO/UAP vážně - 2/2. Přinášíme Vám, drazí čtenáři Exopolitika.cz, v září 2020 další příklady dokumentů ze světa, které chápou záležitost neidentifikovaných létajících objektů a potažmo existenci mimozemských národů jako vážnou věc. Takovéto dokumenty jsou českými a slovenskými vědci.

Akronym Brewin

Příklad z praxe: Úplně nový blog bez čtenářů. Vytvořil jsem blog Deník neziskovky, který je tedy úplně nový, má velmi málo čtenářů. Pravidelně na něm ale vycházejí články, které jsou podle všeho originální a blog zpracovává témata, která nepatří mezi frekventovaná Použití TRIple fixní dávky COmbinace v léčbě arteriální hypertenze: příležitost k efektivní kontrole TK s antihypertenzivní terapií kombinovanou. Hlavním cílem této studie bylo posoudit účinek antihypertenzní účinnosti na 24 hodin Profil TK, stejně jako snášenlivost a soulad s léčbou trojnásobnou FDC amlodipin / indapamid / perindopril arginin u pacientů s. Akronym: ETA Modely Poskytovatel: TA ČR Program: TL - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 - 2023) Identifikační číslo: TL01000152 Období realizace: 4/2018-3/2021 Koordinátor projektu: CESNET Počet.. Příklad: LC: World Trade Union Congress (2nd : 1949 : Milan, Italy) akronym) i úplná forma (24.2D AACR2R). S ohledem na interpretaci LC se v případech iniciálových zkratek typu: VŠCHT, SKIP, IFLA, ČVUT, VŠE apod. doporučuje dávat přednost úplné formě jména..

nk - jednoznačný identifikátor lze získat na serveru Národní knihovny v databázi AUT (v položce Ident. číslo, zpravidla vypadá např. xx20050607123).; Data šablony. Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru Akrostich. Akrostich [akrostych] (dříve také akrostych, z řeckého akrostichon, složeniny z akros, krajní a stichos, verš) je báseň, v níž počáteční písmena, slabiky nebo slova každého verše nebo sloky tvoří slovo, jméno nebo větu, které se také mohou nazývat akrostich.. Častým obsahem akrostichu je jméno adresáta básně nebo básníka.

Postupy: Přizpůsobení slovníku Analýzy kódu How to: Customize the Code Analysis Dictionary. 11/04/2016; 4 min ke čtení; V tomto článku. Analýza kódu používá integrovaný slovník ke kontrole identifikátorů ve vašem kódu pro chyby v pravopisu, gramatickém případu a dalších konvencích pojmenovávání pokynů pro návrh .NET Příklad: LDR -----nz--a22-----n—4500. Návěští je prvním polem záznamu souboru autorit. Má pevnou délku 24 znakových pozic (00-23). Tvoří je údaje (číslice a abecední kódy) charakterizující parametry záznamu. Nezaměňovat akronym (hodnota d) a iniciálové zkratky. Zkratka se skládá z jednotlivých písmen (ČR. Akronym: zkrácený název projektu (max. 30 znaků) Žadatel: napište název organizace, která o čerpání ESF bude žádat (obec, škola, MAS Polabí, jiný subjekt) Popis projektu: Stručně, ale výstižně uveďte hlavní body a činnosti Vašeho projektu Akronym neboli asociace, spoj si daný abstraktní pojem s reálným předmětem; viz krásný příklad ADEK = zADEK; zase platí - čím vtipnější spojení, tím spíše se ti vybaví Akrostich počáteční písmena se spojí do slov; příklad: římské číslice Ivan Vzal Xenii Lesem Do Města Příběh ze slo Za příklad může posloužit Německo, kde velkolepé plány o tom, že všechny komunální vody budou čištěny centrálně, byly nahrazeny střízlivými pragmatickými řešeními, které vycházejí z ekonomických kalkulací pro jednotlivé varianty

Ostrý provoz, v rámci kterého Astrobee nahradí svého předchůdce SPHERE začne v roce 2020. Avšak již 14. června skončilo úvodní testování Bumble a ten tak mohl poprvé opustit úl a vydat se na první sólo let po stanici. Na robotickou civilizaci a její hemžení prostorami kosmických lodí a stanic jak je známe například z úvodu zmíněných Star Wars si musíme. Hodnota-cena-uspokojení Pro tyto pojmy je vhodné na začátek vytvořit určitý příklad, který navede a představí základní marketingové pojmy, které je dobré při podnikání znát. Akronym AIDA je odvozen od... Mezinárodní marketing. 8. 4. 2016 Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nevyhověl výzvě ze strany premiéra, sám z funkce odstoupit nehodlá. Andrej Babiš (ANO) ho o to požádal s tím, že pokud tak neučiní, odvolá ho. Prymula podle něj zásadně pochybil schůzkou v restauraci, po které ho vyfotografoval deník Blesk. Chování ministra v době, kdy jsou restaurace podle nařízení vlády s ohledem na.

Video: Navrhujte cíle pomocí metody SMART LIGS Universit

Akronym. del. Odstraněný text. Prohlížeče jej zobrazují jako přeškrtnutý, staré prohlížeče jej zobrazí normálně. ins. Přidaný text. Zobrazováno podtržením. q. Citace (quote). Podobné <cite> a <blockquote>. Může obsahovat atribut cite, který obsahuje zdroj citace. Příklad jednoduchého HTML dokumentu Akronym je slovo, které vzniká z počátečních písmen několika klíčových informací. Jako příklad mohu zmínit známou mnemotechniku k zapamatování si poloměru země še-tři se- os-le, která se pojí k hodnotě 6 378 kilometrů. 9 Ukládejte mentální obrazy. Využijte asociace a vizualizace. Chcete-li si zapamatovat. Akronym:OCP (ČNB) 51-04 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Datový soubor obsahuje údaje o obchodech, které obchodník s cennými papíry uzavřel nebo obstaral prostřednictvím regulovaných trhů nebo jiných osob, a o přijatých pokynech k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičníc Zdaleka nejpozoruhodnější příklad naprosto nekoordinovaného přístupu české strany se nicméně udál mimo naše zraky. Podle již zmíněné uniklé diplomatické korespondence byl český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík zaskočen, když mu subalterní úřednice na čínském ministerstvu zahraničí (nikdo jiný se s ním zjevně nebyl ochoten bavit) sdělila, že.

Co znamená slovo Akronym? - IT Slovní

Blending Smíchaná slovíčka. V předchozím článku věnovaném tvorbě slov jsme mluvili o jevu zvaném clipping.Dnes se podíváme na další způsob vytváření nových slov, a je jím blending, tedy 'smíšení'.Spočívá v tom, že se dvě slova smíchají a vznikne nové slovo Akronym je složen ze začátků slov coronavirus disease. Číslice 19 odkazuje na rok 2019, kdy epidemie začala. Pozn.: Ačkoli název COVID-19 jasně říká, že jde nemoc (disease), používá se nesprávně i pro označení osob, které jsou zdravé a virus u nich byl zachycen některým diagnostickým testem. To může vést k matoucím. Název projektu - akronym Uveďte název projektu ve zkrácené verzi nebo jako akronym. Tato zkratka bude prezentovat Váš návrh projektu. Doba trvání projektu Datum zahájení Uveďte měsíc a rok zahájení řešení projektu. Řešení projektu může být zahájeno nejdříve 1. listopadu 2018 a nejpozději 28. února 2019

3D lidar Panasonic pro autonomní roboty i autonomní průmyslovou dopravu . 15.9.2017 Lidar je akronym ze slov light radar, tedy světelný radar. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření Příklad z praxe: Útočník jde 5 hodin cesty ze své vesnice. Pěší jednotka z mé vesnice k němu dorazí za 2 hodiny. Vypadá to, že útočník jde katapulty. Neklamným znakem katapultování vesnice jsou vícečetné útoky následující na sebe v krátkých intervalech

Unikátní model SCARF pomůže podpořit tým v náročných časech Doba čtení: 4 minuty. Užitečné rady, jak v rámci běžných pracovních aktivit postupovat s ohledem na základní potřeby mozku, přináší jediný tuzemský Master Coach Vladimír Tuka, žák samotného autora modelu SCARF Davida Rocka Je vhodný k vyhledání výrazu a jeho synonym, akronym, zkratek, příbuzných slov a různých pravopisných variant. Hledaný záznam pak obsahuje alespoň jedno ze zadaných slov. Toho dosáhnete zadáním dvou svislých lomítek mezi hledanými výrazy. Příklad: Booleovské. Pladias je akronym pro Plant Diversity Ana- lysis and Synthesis Centre, takzvané cen-trum excelence financované Grantovou agen- Příklad webové stránky s údaji o typu rostlinného společen - stva (v tomto případě o fytocenologické asociaci)

Hledáte Akronym nebo zkratku v cizím jazyce? Jajami

Jednoduchá asociace: Příklad s vitamíny rozpustnými v tucích A, D, E, K a asociací se slovem zadek. Bizarnost (absurdnost): Známý příklad Eva Hodila Granát Do Atomové Elektrárny označuje počátečními písmeny slov struny na kytaře. Fantazie: V hlavě si nové pojmy zasadíme do známého prostředí, ve kterém se něco. Londýn - Sen o územním chalífátu se díky vojenskému tlaku rozplývá. Útok v Londýně, ke kterému se přihlásil IS, ale ukazuje, že IS se nevzdává. Dosvědčuje to i změna tématu na jeho online sítích. Namísto utopistických obrázků života v chalífátu začal zdůrazňovat džihád. To však neznamená, že ústřední koncept opustil Jako příklad výzkumné činnosti ZNL ve vztahu k této práci můžeme uvést projekt Dr. Tanji Rinker a spolupracovníků Vícejazyčnost a specifické poruchy vývoje řeči, který se zabývá neurofyziologickými koreláty vývoje řeči u pětiletých dětí, vyrůstajících v dvojjazyčných (turečtina a němčina) nebo. Příklad metody, tvořené těmito základními algoritmickými konstrukcemi znázorňuje následující obrázek. Jak si lze všimnout, metoda je reprezentována největším obdélníkem s hlavičkou obsahující její název (zde pouze ilustrační)

akronymy - překlad - Češtino-Angličtina Slovník - Glosb

Jde o akronym, zkratku, která se nehláskuje, ale čte jako jedno slovo, vznikl spojením počátečních písmen čtyř anglických slov - Anti Tax Avoidance Directive. Coľ lze přeloľit jako Směrnice proti vyhýbání se dani. Daně z příjmů členských států EU nejsou (zatím) sjednoceny ani harmonizovány, ale unijní právo jako. PIGS neboli prasátka je anglický akronym Portugalska, Itálie, Řecka a Španělska, nejméně disciplinovaných států eurozóny]. Příběh je ale plný jemných nuancí a morálka v něm ukrytá není tak docela zřejmá. To, co činí z této pohádky ozřejmující příklad, je sled událostí, který nám připomíná, že.

Jak vytvořit název domény pro web - wpmax

Forex je akronym pro Foreign Exchange neboli směnu cizí měny. Forex je trh, kde je směňována měna jedné země za měnu druhé země. Na Forexu se tedy obchodují měnové páry. Forex využívá každý, kdo se zabývá mezinárodním obchodem nebo kdo cestuje Tento akronym slouží jako pomůcka, jak strukturovat vaši odpověď. Situace (z angl. situation) - jaké byly okolnosti / jaká byla situace? Pokud si nejste jisti, zda je vámi uvedený příklad právě tím, co tazatel potřeboval zjistit, je vhodné si na konci s tazatelem vyjasnit, zda jste jeho otázku zodpověděli uspokojivě.. Uveďme si příklad krátkého programu, který uloží řetězec v kódování Unicode do proměnné s. Tu poté zobrazí na výstupu a skončí: # -*- coding: cp1250 -*- s = u'Příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.' print s Povšimněte si prvního řádku Známý anglický aktivista David Icke ve svém 2-1/2 hodinovém rozhovoru s Brianem Rose (video pouze v angličtině ZDE) říká, že naše tajná vláda (Neviditelná garnitura) nezná hranice; je prostě všude. Její činnost je stejná jak v Americe, tak v Indii, v Bangladeši, v Číně a všude jinde na světě. Na za

Na příklad firma Uber Technologies, Amazon a mnohé jiné utrpěly v minulosti obrovské finanční ztráty. Amazon fungoval celých deset let v katastrofálním mínusu. Podle neověřených zpráv je slovo COVID akronym pro Certificate of Vaccine ID (Identifikace potvrzení o očkování) Běžný příklad: U kabelů a vodičů se často uplatňuje Směrnice č. 2014/35 /EU (tzv. Nízkonapěťová směrnice - LVD). Jako výrobce vypracovává skupina Lapp EU prohlášení o shodě. Označení CE se zpravidla umísťuje na identifikační etiketu připevněnou na výrobek nebo na obal Dohodu o přesunu lze bezpochyby označit za zdaleka nejrozsáhlejší příklad spolupráce hitlerovského Německa a mezinárodního sionismu. Jejím prostřednictvím učinila Třetí Říše pro židovskou věc v Palestině ve 30. letech víc než kterákoliv jiná vláda. Sionisté nabízejí Hitlerovi vojenské spojenectv 5 posts published by jajamin during May 2012. Na pátek 18. května jsme si pro Vás připravili další ze série akcí s názvem Sensi Vibes.Hlavní hvězdou celého večera, která přijala pozvání sem k nám na severo-západ čech, je jeden z nejvíce sledovaných současných anglických producentů Systém koronárního stentu BioNIR Ridaforolimus Eluting je zařízení / lék na jedno použití kombinovaný produkt obsahující: - Stent na bázi slitiny kobaltu a chromu (CoCr) - Delivery System - Koronární systém Rapid Exchange (RX) - Polymerní matricový potah - Poly n-butylmethakrylát (PBMA) a polymerní potah (CarboSil®) - Ridaforolimus drug - Registrační číslo Chemical.

 • Ikonky zdarma.
 • Bungalov 100 m2.
 • Měsíčková mast.
 • Lékárna černošice adonia.
 • Kurzová nabídka.
 • 6 krční obratel.
 • Ocelot v bytě.
 • Tři tečky typografie.
 • Úklid sněhu cena.
 • Ukradená fotografie.
 • Vysokotlaký čistič s ohřevem bazar.
 • Michael bolton.
 • Saab technologies.
 • Huawei data recovery.
 • Patron matematiků.
 • Slunečnice pestrá.
 • Retail v čr.
 • Odstranění pigmentových skvrn zlín.
 • Ekg diagnostika.
 • Curiosity rover.
 • Medrol dávkování u deti.
 • Lékařský dům uhříněves neurologie.
 • Nejznámější soudní procesy.
 • Airbrush potreby praha.
 • Moda 80 a 90 let.
 • Zainteresované význam slova.
 • Geloren dr max.
 • Kočka týden sama doma.
 • Moje ip.
 • Mekong delta tour.
 • Božkov eshop.
 • Svetelne objektivy.
 • Tehotenstvi stehna.
 • Dočasné záporové pažení.
 • Sněhulák online bombuj.
 • Me baseball u23 vstupenky.
 • Levné skříně bazar.
 • Ona dnes recepty.
 • Nic nás nerozdělí bombuj.
 • Potravinářské barvy na malování.
 • Druhy rýže wikipedie.