Home

Pomnožná podstatná jména rod

Pomnožná, hromadná, látková skolaposkole

Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková a abstrakta

Podstatná jména látková, hromadná a pomnožná mají pouze jedno číslo. Rod (genus) [ editovat | editovat zdroj ] Související informace naleznete také v článku Jmenný rod S květinami - 7. pád, číslo množné, rod ženský, vzor žena. Podstatná jména hromadná × pomnožná × látková. Český jazyk je plný zvláštností a výjimek a podstatná jména mají také svou specialitu

POMNOŽNÁ podstatná jména - MNOŽNÉ číslo - označují pouze jednu věc. Na podstatné jméno si ukážeme. (Např. TY housle, množné číslo, ale jen jedna věc.) Podstatná jména pomnožná si můžeme rozdělit do několika skupinek. U každé z nich najdete pár příkladů Podstatná jména latinsky Substantiva jsou názvy osob, Rod: mužský ( ten dům ) Podstatná jména pomnožná - mají pouze množné číslo, i když označují pouze jednu věc ( dveře, Čechy ) Podstatná jména látková - mají pouze jednotné číslo, označují látku bez ohledu na množství ( voda, mouka Při výuce tvarosloví - morfologie - se věnujeme jednotlivým slovním druhům. V tomto videu se naučíme podstatná jména Rozřazovačka - cvičení na procvičení velkých písmen, slovních druhů, vzorů,.

Číslo podstatných jmen - podstatná jména pomnožná, látková, hromadná Podstatná jména vyjadřují dvojí číslo: jednotné a množné . Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře nebo věc, například: Jiří, kočka, stůl, kniha, večeře Test: Rod podstatných jmen 8 (Velikonoce a jaro) V tomto velikonočně laděném textu si můžete procvičit určování rodu podstatných jmen. Po vyhodnocení si navíc můžete přečíst vysvětlení správné odpovědi. PROČ se učit rozlišovat hromadná a pomnožná podstatná jména Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Některá podstatná jména nemůžeme párově vyjádřit v čísle jednotném a množném , vyskytují se pouze v jednom z těchto čísel nezávisle na množstv Zvláštními skupinami jsou jména pomnožná, hromadná a látková. Pomnožná. Pomnožná podstatná jména mají tvar množného čísla, ale označují jednu věc. dveře, noviny, nůžky. Hromadná. Hromadná podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet. listí, mládež, lidstvo. Látkov Horší však je, když narazíme na podstatná pomnožná hromadná a látková. (Článek o těchto podstatných jménech pro vás také brzy napíšu.) ROD. U podstatných jmen rozlišujeme rod mužský, ženský a střední. Abychom ho správně určili, musíme si na dané podstatné jméno ukázat. V JEDNOTNÉM ČÍSL

Tato pomnožná jména se skloňují - s několika výjimkami - podle vzoru hrad, respektive podle jeho podtypů. Příklady: - musíte umět skloňovat všechny vzory. Ta vrata, ta kamna, ty dveře - rod střední, střední, ženský - vzor zkuste sama. Ty kleště, nůžky, vidle, hrábě, váhy, sáně - - rod žensk Která z možností odpovídá následujícímu zadání podstatného jména: pád, číslo množné, rod ženský, vzor žena. Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková 2 ; Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková 3 ; Vzory podstatných jmen ; Hledání podstatného jména ve větě ; Total 46

Pomnožná podstatná jména mají pouze množné číslo, podstatná jména hromadná a látková pouze jednotné číslo. V českém jazyce se vyskytuje také dvojné číslo (duál), které se používá ve vyjádření některých párových částí těla: ruce, nohy, oči, uši Latinský název pro ně je substantiva. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména patří mezi ohebné slovní druhy, protože se jejich tvar mění v závislosti na pádu podstatného jména. U podstatných jmen se určují čtyři mluvnické kategorie, a to rod, číslo, pád a vzor

PPT - Slovní druhy – podstatná jména PowerPoint

Internetová jazyková příručka: Rod podstatných jme

Podstatná jména můžeme rozdělit na konkrétní a abstraktní. Podstatná jména, která označují osoby, zvířata a věci, něco, co je tvořeno hmotou, jsou podstatná jména konkrétní. Podstatná jména, která označují vlastnosti a děje, tedy to, co je nehmotné, se nazývají podstatná jména abstraktní Podstatná jména rodu mužského řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. led - bez ledu (hrad - bez hradu) - vzor hrad. U mužského rodu hraje roli i životnost podstatného jména Podstatná jména hromadná a pomnožná 1. Procvičování Podstatná jména rod mužský 2 1. Procvičování. substantiva (podstatná jména) - dvojí číslo: singulár - muž, žena, stůl plurál - muži, ženy, stoly ve staré češtině byl ještě duál ⇒ pro označení věci v páru, dnes jen zbytky tvarové pro označení části těla (ušima, rukama, nohama, nohou, rukou)mluvnické číslo nemusí být vždy totožné s označením počtu

PODSTATNÁ JMÉNA jsou 2.2.1 PODSTATNÁ JMÉNA HROMADNÁ, POMNOŽNÁ A LÁTKOVÁ Jak určíme mluvnický rod? Ukážeme si ukazovacím zájmenem. MUŽSKÝ ŽENSKÝ STŘEDN Í ten pes, hrad ta fena. Látka k procvičení: podstatná jména: látková, hromadná, pomnožná; podstatná jména:abstraktní, konkrétní; podstatná jména: obecná, vlastn

Podstatná jména pomnožná. Článek česká podstatná jména pojednává o podstatných jménech v češtině. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Česká podstatná jména V ruštině je šest pádů: první, druhý, třetí, čtvrtý, sedmý a šestý Podstatná jména: Skloňování - rod střední (1) 02b: 6: Český jazyk: Podstatná jména: Skloňování - rod střední (1) 03b: 6: Český jazyk: Podstatná jména: Skloňování - rod střední (1) 04b: 6: Český jazyk: Podstatná jména: Skloňování - rod střední (1) 05b: 6: Český jazyk Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Pomnožná jména patří po stránce jmenného rodu ke všem třem rodům (značnou převahu má u nich ženský rod, četně je zastoupen rod mužský, méně střední), rozlišují se však pouze formálně, neboť se tak pojmenovávají jen věci a jevy neživé (proto zcela chybějí příznakové tvary životné) Podstatná jména pomnožná. Podstatná jména rodu mužského zakončená na -y, -any se skloňují podle vzoru hrad (2. p. bez koncovky - Hradčan; Mostů; u slov zakončených na -ly, -sy, -zy v 6. p. koncovka -ích, v Neumětelích, v Plasích). Podstatná jména rodu ženského zakončená na -y se skloňují podle vzoru žena (Benátky, Čechy, Podkovičky)

Internetová jazyková příručka: Zeměpisná jména pomnožná

 1. Podstatná jména mají jeden z těchto tří rodů: Střední rod, ženský rod a mužský rod. Podstatná jména mužského rodu jsou ještě rozdělena na životná a neživotná. Rod určíme tak, že si na podstatné jméno v prvním pádě ukážeme pomocí ukazovacích zájmen. Ten: spolužák, učitel, dům - pro mužský rod; Ta.
 2. Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková •zvláštní skupiny podstatných jmen, od běžných podst. jm. se liší vyjádřením čísla; POMNOŽNÁ •mají jen množné číslo (jednotné číslo chybí) - např. prázdniny, kamna HROMADNÁ •mají jen jednotné číslo (mn. číslo chybí), označuj
 3. Každý gramatický rod (mužský, ženský a střední) má své vlastní vzory. Tak jako musíme ve slovenštině vědět, jakého rodu je dané substantivum, musíme také vědět, podle jakého vzoru se skloňuje. Pomnožná podstatná jména. Některá podstatná jména mají jen tvar plurálu, přestože pojmenovávají jediný.
 4. is či jen genus) je mluvnická kategorie, která ovlivňuje skloňování podstaných jmen. Rod často souvisí s pohlavím a s životností či.
 5. Podstatná jména pomnožná mají pouze tvary množného čísla, a to i tehdy, jestliže označují pouze jednu věc (například: kleště, housle, saně, Krkonoše, Čechy). V ukázce A je pomnožné podstatné jméno dveře.Podstatná jména hromadná se vyskytují jen (nebo převážně) v jednotném čísle a označuje se jimi více věcí téhož druhu souborně (například: listí.
 6. Podstatná jména: rody. Muž. životný Muž. neživotný Rod ženský krokodýl rodiče sníh dálnice piha. Určování pádů ve větách. Posílám recept na zmrzlinu. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád. Podstatná jména: pády. 1. pád 2. pád 7. pád kolo bez hrnečku štaflí hradem. Určování podstatných jmen.

Podstatná jména pomnožná - mají pouze tvary množného čísla, označují jimi jednu věc. U těchto slov určujeme vždy číslo množné. Pomáháme si ukázáním na TY Podstatná jména hromadná - mají pouze tvar jednotného čísla, ale označují větší množství věcí, jevů stejného druhu Vyhledám podstatná jména a určím jejich pád, číslo, rod a vzor. 8. Podstatná jména, definice, druhy. 9. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla. 10. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - pracovní list s řešením. 11. Vlastní jména osobní, místní a názvy svátků - skloňování. 12

Tschechische Grammatik - Pluralwörter Pluralia tantum

Re: Pomnožná podstatná jména Rosie, jsme v gramatickém okénku, tak bych se přimlouvala za to, aby se tady neobjevovaly chyby, často tady někdo žádá radu. Sněhulák JE životný, zřejmě si pleteš životnost (mluvnickou kategorii) a živost Podstatná jména rodu ženského řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. skála - bez skály (žena - bez ženy) - vzor žena. Vzor ŽEN Ale jak se určuje rod a vzor u těhle slov? A číslo je jednotné nebo množné? Radši inko ať nejsem za negramotnou matku. Vinohrady a Vysočany budou vzor hrad - rod mužský; číslo množné. (Jsou to podstatná jména pomnožná a u těch je číslo množné). Prázdniny budou podle mě vzor žena, číslo množné, rod ženský

rod pomnožných pod

U podstatných jmen rozeznáváme trojí rod: mužský - ženský - střední Rod mužský ještě dělíme podle životnosti na rod mužský životný a rod mužský neživotný. Podstatná jména mají zpravidla dvojí číslo: jednotné - množné Některá podstatná jména mají tvary čísla jednotného, ale znamenají více věcí. Podstatná jména pomnožná. Pomnožná podstatná jména jsou ve tvaru množného čísla, ale označují jednu věc: dveře, záda, prázdniny, housle . Podstatná jména látková. mají tvar jednotného čísla a označují část i celek nějaké látky bez ohledu na množství: voda, tabák, sníh, krev. Pády podstatných jme

Co jsou Podstatná jména? (rod a číslo, skloňování

 1. některá podstatná jména mají dvojí rod: kyčel, hřídel, svízel, rez, smeč, prestiž, spoj, trolej, klest, image (mužský nebo ženský), rukojmí (mužský nebo střední), káně (ženský nebo střední) několik podstatných jmen má v množném čísle jiný rod než v čísle jednotném: dítě, oko, ucho (střední)
 2. Pomnožná- podstatná jména, která mají množné mluvnické číslo, ale vyjadřují jednu věc Př.: ty housle - 1. nástroj Hromadná- podstatná jména, která mají jednotné mluvnické číslo, ale vyjadřují jednu hromadu věcí Př.: to listí - jedna hromada listí (spousta listů
 3. Podstatná jména látková, hromadná a pomnožná mají pouze jedno číslo. Rod (genus) Editovat Související informace naleznete také v článku Jmenný rod
 4. pomnožná - nůžky, prázdniny, kalhoty, Vánoce (mají jen množné číslo) hromadná - kamení, dříví, žactvo, ptactvo (jednotné číslo označuje více věcí nebo tvorů) látková - voda, písek (jednotné číslo označuje látku bez ohledu na množství) Vzory podstatných jmen: rod mužský: pán, hrad (les), muž, stroj.
 5. Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu a vzoru
 6. Podstatná jména jsou (stejně jako v čestině) výrazy označující konkrétní předměty, osoby a věci, ale i přírodní jevy a abstraktní pojmy. V angličtině na rozdíl od češtiny neexistují pády (takže významy českých pádů se vyjadřují většinou předložkami - viz studijní text Prepositions). Rozlišujeme u nich rod, číslo a na rozdíl od češtiny navíc.

Podstatné jméno - Wikipedi

1. DEFINICE Podstatná jména jsou názvy osob , zvířat , věcí x vlastností. Podstatná jména vlastní mívají zpravidla jen tvary čísla jednotného /Praha, Říp, Neruda/. Tvar množného čísla u příjmení může označovat členy rodiny /batří Čapkové/. cvičení 1.TEXT Po /pomnožná - ti, ty, ta / Hr /hromadná - ten, ta, to/ Lá /látková/ O-obecná-mají tvary jedn. i mn.č b) Jak se tato podstatná jména nazývají? Krkonoše. mě nadchly. Dveře. jsme nemohli odemknout. U vyznačených podstatných jmen urči rod (u mužského taky životnost) a vzor. V zelí stál . strašák. Na polévce plavala mastná . oka. a) U vyznačených podstatných jmen urči . rod (u mužského taky životnost) a vzor Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře či věc. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat či věcí. Množné číslo se v některých případech používá i k označení jednotlivé osoby (vykání, onikání, královský plurál, autorský plurál) b) podstatná jména pomnožná → tvar čísla množného, ale označují jeden kus (dveře, kleště, nůžky, ) c) pomnožná jména látková → nejsou schopna vyjádřit množství - číslo jednotné, ale v přeneseném významu i množné (voda, mouka, ) PODSTATNÁ JMÉNA . 1) MUŽSKÝ ROD - podstatná jména skloňujeme podle.

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

 1. Podstatn jm na-substantiva ( slova ohebn , sklo uj se )Definice: Podstatn jm na jsou n zvy osob (žena), zv at (ko ka), v c (st l) a samostatn n zvy d j (b h n ), vlastnost (ochota) a vztah (l ska).. D len : - konkr tn (n zvy osob, zv at, v c ) - obecn ( lov k) - vlastn (Pavel
 2. Podstatná jména určují názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů. Dělíme je na: Podstatná jména konkrétní . označují vše co je hmotné, tedy názvy osob zvířat a věcí. Podstatná jména konkrétní ještě dělíme na obecná a vlastní. Vlastní označují právě jednu určitou věc, osobu či zvíře
 3. podstatná jména konkrétní = názvy osob, zvířat, věcí (např. sestra, pes, stůl) podstatná jména abstraktní = názvy vlastností a dějů (např. radost, čtení d) cvičení 2/23 a 4/24 (I. díl) - vypracuj do učebnice

Podstatná jména Názvy osob,zvířat,věcí, vlastností,vztahů,vlastností a dějů Pomnožná - mají pouze množné číslo, nelze utvořit jednotné, patří sem jména měst a obcí na -e,-y,-any (Ivančice, Čechy, Oslavany)+ např. dveře,kalhoty podstatná jména - konkrétní, abstraktní; počitatelná, nepočitatelná (látková, hromadná, pomnožná) přídavná jména - tvrdá, Pád - rod - vzor Druh Cizí podstatná jména Zkoušení: Pád Rod Číslo Vzory rodu mužského Vzory rodu ženského Vzory rodu středního Pád - rod - vzo PODSTATNÁ JMÉNA - pomnožná, hromadná, látková 6. PODSTATNÁ JMÉNA - pomnožná, hromadná, látková 7 SLOVESA ROD 2 . SLOVESNÝ ROD - rozzařovačka. SLOVESA VID 1. SLOVESA VID 2. SLOVESA VID 3. SLOVESA VID 4. SLOVESA VID 5. SLOVESA VID 6. SLOVESNÝ VID - rozzařovačka. SLOVESA VID, TŘÍDA. SLOVESA - VZORY - tetris

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látkov

Přejatá podstatná jména beg, mág, sikh, šáh, šejch, šejk, která k tomuto typu rovněž patří, jsou však málo frekventovaná a doklady jejich tvarů v 6. p. p. mn. č. v úzu -⁠ s výjimkou podstatného jména šejk ( šejcích ) -⁠ jsou většinou nulové Podstatná jména se podle svého významu dělí na vlastní a obecná. Podstatná jména patří k mužskému, ženskému nebo střednímu rodu a mění se podle pádů (šest pádových tvarů) a podle čísla (jednotné číslo a množné číslo). Primární tvar podstatného jména je první pád (nominativ) jednotného čísla Taková podstatná jména se nazývají pomnožná. Tuto látku si nemohu rozdělit tak snadno na jednotlivé části, na rozdíl od hromadných. U podstatných jmen látkových neurčujeme počet Podolská vodárna Vodárenský komplex z 20. let 20. století, technická památka přiřazování podstatných jmen ke vzorům

Slovní druhy .cz » 1. Podstatná jména / Substantiv

Většinou konrétní podstatná jména jsou mužského rodu a abstraktní podstatná jména jsou ženského rodu. o balcão, o feijão, o algodão. Ale. a operação, a produção, a opinião, a educação JAK SE TVOŘÍ ŽENSKÝ ROD. Podstatná jména, která označují osoby a zvířata jsou ohebná nejen v čísle, ale i v rodě Podstatná jména-substantiva ( slova ohebná, skloňují se )Definice: Podstatná jména jsou názvy osob (žena), zvířat (kočka), věcí (stůl) a samostatné názvy dějů (běhání), vlastností (ochota) a vztahů (láska).. Dělení: - konkrétní (názvy osob, zvířat, věcí) - obecná (člověk) - vlastní (Pavel) - abstraktní (názvy vlastností, činností a dějů

Substantiva - podstatná jména a jejich druhy - YouTub

Výsledky testu (podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor) Výsledky testu 6.A POZOR - ZMĚNA -tento týden proběhne online výuka výjimečně v pondělí v 9 hodin (jako obvykle), ale ve středu se neuvidíme a sejdeme se až v pátek v 9 hodin rod mužský rod ženský rod střední životný neživotný 2. ypište pády: 1.p. 2.p. 3.p. 4.p 5.p 6.p 7.p . ajděte podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie a vzor: Lucie šla na procházku do parku. Nemáme rádi otravný hmyz. V pondělí má otec narozeniny. Nad zahradou prolétlo hejno kosů. Četl v bibli

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková (2. úroveň ..

a) pomnožná - nůžky, ústa, kalhoty, kamna, varhany, Vánoce, Jmenný rod (genus) mužský (maskulinum) ženský (femininum) střední (neutrum) Vzor: (nepatří mezi mluvnické kategorie, ale určuje se) substantivní adjektivní rod mužský živ. pán, muž, předseda, soudce hajný, průvodčí rod mužský neživ. hrad (les), stroj. Podstatná jména | Slovní druhy, Pracovní stránky pro domácí výuku žáků základních škol. Můžete zde pracovat jak s online diktáty pro 1. a 2. stupeň, tak i s pravidly českého pravopisu a se znalostmi vyjmenovaných slov Podstatná jména Označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, stavů a dějů. Skloňují se. Jde o plnovýznamový slovní druh. Ve větě plní nejčastěji roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla a rodu a dále vzor. Podst. jména - konkrétní-osob, zvířat, věc U podstatných jmen rozeznáváme trojí rod: mužský - ženský - střední. Rod mužský ještě dělíme podle životnosti na rod mužský životný a rod mužský neživotný. Podstatná jména mají zpravidla dvojí číslo: jednotné - množné. Některá podstatná jména mají tvary čísla jednotného, ale znamenají více věcí. - 1 - Podstatná a přídavná jména (procvičování) 1) Jistě si vzpomínáte, že jste vypracovávali úkol, který spočíval ve vyhledávání podstatných jmen v jednom ze cvičení (text je vybrán z jedné z učebnic pro šestý ročník). Úkol jsme však už nestihli zkontrolovat. Proto Vám nyní předkládám správné řešení a chtěla bych, abyste si sam

Jak již bylo uvedeno výše, v němčině jsou podstatná jména trojího rodu - mužského, ženského a středního. Je však třeba vědět, že rod podstatných jmen v němčině nemusí odpovídat rodu podstatných jmen v češtině. Proto je třeba naučit se společně s novým podstatným jménem také jeho rod, resp. člen Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Rod: mužský (ten dům) ženský (ta dívka) střední (to jablko) Číslo: jednotné (chlapec) množné (chlapci) Poznámka: Podstatná jména hromadná - mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu ( dříví, lidstvo ) Podstatná jména pomnožná - mají pouze množné číslo, i když označují pouze jedn Pozůstatky duálu najdeme také v češtině. Podstatná jména látková, hromadná a pomnožná mají pouze jedno číslo. Rod (genus) Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie, která ovlivňuje skloňování podstatných jmen. Rod často souvisí s pohlavím a s životností či neživotností. Rod mluvnický. Pomnožná podstatná jména - mají jen tvar množného čísla, i když označují jen jednu věc - ústa, kalhoty, dveře, housle, Hradčany, Vánoce Látková podstatná jména - mají většinou jen tvar jednotného čísla, označují látku bez ohledu na její množství - voda, sníh, krev, dřevo, žito

Číslo podstatných jmen - podstatná jména pomnožná, látková

Pomnožná podstatná jména mají jen množné číslo, to znamená, že jednotné číslo těmto podstatným jménům úplně chybí. např. prázdniny - TY množné číslo (i když jsou jen jedny); jednotné číslo u tohoto slova úplně chybí - uměle bychom vytvořili TA prázdnina (ale takové slovo neexistuje Prázdniny patří mezi jména, která mají pouze nebo převážně tvary množného čísla - podstatná jména pomnožná. Nelze stanovit rod Výjimku tvoří podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. U podstatných jmen rozlišujeme pád, číslo, rod a vzor VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO - . opakování. co asi znamenajÍ tato pÍsmena?. m m k s dopiš celá. Metodika: - . jedná se o zopakování mluvnických kategorií u podstatných jmen následuje cvičení.

Podstatná jména - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména - Umíme česky Pravopis přídavných jmen (+ koncovky - ami, - emi, - ými) Procvičování - vyber žš, šš, ž, š - OK hel 1 Procvičujte si učivo na www.sklasnadhledem.cz Nakladatelství raus 2019 www.fras.cz OPAKOVÁN Z 6. R OčNÍKU Český jazyk s nadhledem 7 Řešení pracovního sešit Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. 0% Poměry mezi větami 0%. Poznáš slovo, které se skloňuje podle vzoru HRAD? Pravopis - podstatná jména rod žensk.

Podstatná jména (substantiva) - Slovní druh(y

na Zemi - 6.p., č. j., rod ženský, vzor růže 3. Vysvětli a uveď alespoň 2 příklady: Podstatná jména pomnožná = slova, která mají pouze tvar množného čísla a označují jimi jednu věc : dveře, housle, kalhoty, nůžky, Podstatná jména hromadná = mají pouze tvary čísla jednotného, ale označují více věc Dobrý den, jak se prosím souhrně nazývají podstatná jména látková, hromadná a pomnožná? Byly by tyto pojmy v zadání cvičení nějak nazvány? Myslím to jako např. rod podstatných jmen je mužský, ženský a střední, tak _____ podstatných jmen jdou hromadná, látková, pomnožná. Děkuj

Podstatná jména pomnožná, látková a hromadná . Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Tato povedená skupinka podstatných jmen dává pořádně zabrat řadě žáků. To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc a) pomnožná - nůžky, ústa, kalhoty, kamna, varhany, Vánoce, Jmenný rod (genus) mužský (maskulinum) ženský (femininum) střední (neutrum) Vzor: (nepatří mezi mluvnické kategorie, ale určuje se) substantivní adjektivní rod mužský živ. pán, muž, předseda, soudce hajný, průvodčí rod mužský neživ. hrad (les), stroj. 2.1 Podstatná jména pomnožná. Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle, nebo v některých případech jednotlivinu vůbec neoznačují (mluvidla). Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají Podstatná jména. Substantiva = názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, činností, dějů • pomnožná - mají tvar mn. čísla, ale označují látku bez ohledu na její množství (dveře, kamna) Rod: → mužský = maskulin - dělí se podle životnosti na rod životný a neživotný. podstatná jména pomnožná (pomn.) podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.) mužský rod maď. z maďarštiny mal. z malajštiny marát. z marátštiny mark..

Zkratky | Akademický slovní­k současné češtiny

Podstatná jména pomnožná - mají pouze množné číslo, i když označují pouze jednu věc ( dveře, Čechy ) Podstatná jména látková - mají pouze jednotné číslo, označují látku bez ohledu na množství ( voda, mouka ) Rod střední - město, jednotné číslo množné čísl Cvičení na podstatná jména [online]. Dobrý den neumím vysvětlit vnučce(4.třída ZŠ) jak rozpoznat jmenný rod u měst např. Kroměříž, Břeclav a pod. Tam, kde je koncovka -a nebo -o umím (vzor žena, město) Neumím vysvětlit proč je někdy mužský rod ( Zlín, Purkarec.....) a jinde ženský rod.. Podstatná jména. Rod podstatných jmen. Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná Český jazyk- 8. ročník Podstatná jména. Podstatná jména hromadná - mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu ( dříví, lidstvo ). Podstatná jména pomnožná - mají pouze množné číslo, i když označují. zájmena bezrodá (nemůžeme určit rod) - např. já, kdo, něco, vy. d) vypracuj do učebnice cvičení 2/14 (III. díl) - do 1. sloupečku vypiš z textu Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková; konkrétní, abstraktní (učebnice I. díl, strana 9). Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí konkrétní - obecná ( dívka) názvy dějů, vlastností, činností abstraktní ( láska) názvy osob, zvířat, věcí vlastní ( Dominika) dělení podle čísla: pomnožná ( vrata, dveře, Holešovice) hromadná ( obecenstvo, kamení, sousoší) látková ( písek, vápenec, mléko

 • Strepsils recenze.
 • Předvolba 799.
 • Pujcovna skiboxu.
 • Bily ocet prodej.
 • Ba ne.
 • Kokosové pusinky.
 • Australian open 2014.
 • Solární sprcha 60l.
 • Chiptuning.
 • Běžky se šupinami mazání.
 • Hra život vrtochy osudu.
 • Google tabulky školení.
 • Ztracené město z recenze.
 • Obrázky na popisování.
 • Chtěl bych být víc než přítel tvůj.
 • Nejfuton olomouc.
 • Hepatitida stefajir.
 • Pecena pohanka.
 • Medvědi ve skotsku.
 • Bakterie z toalety.
 • Nejošklivější pes světa 2018.
 • Prednison polypy.
 • Рамштайн.
 • Levandule mrazuvzdorná.
 • Black friday holici strojek.
 • Powerpoint rozložení snímku.
 • Romanovci film.
 • Acylpyrin infarkt.
 • Https www onlinecviceni cz exc chk_exc php.
 • Gustav mahler.
 • Sodastream sirup složení.
 • Pedikura praha levne.
 • Migration mac.
 • Pálení žáhy soda.
 • Punčochové kalhoty bez špice.
 • A3 sport černý most.
 • Kdo má narozeniny ve stejný den.
 • Četnické humoresky postavy.
 • Zetor major cena 2018.
 • Myom na vaječníku.
 • Bod zvratu vzor.